“Uygunluk”

 

Almanya Grub’da bulunan Bavarian State Research Center for Agriculture’de Institute for Animal Nutrition and Feed Management’da araştırmacı Doktor Reinhard Puntigam’a göre sorgum her şeyden önce uygun bir tahıldır.

 Dayanıklı…

Zirai olarak daha az zahmetli olan sorgum botanik açıdan diğer tahıllara göre kuraklığa karşı daha dayanıklıdır. Bu da su tedariki yetersiz olduğunda daha iyi bir verim istikrarı sağlamaktadır.

….hayvan yemine uygun

“Tanen içeriği düşük olan sorgum domuz ve kümes hayvanı üretimine yönelik gıda bileşimlerine dahil olabilir. Yemler dengeli olduğunda domuz beslenmesinde mısırın kısmen veya tamamen yerini öğütülmüş sorguma bırakması besi domuzlarının zooteknik veya kesim performans parametrelerini etkilememektedir. Öte yandan yapılan bilimsel araştırmalar sorgumun mısırın yerini almasının yağ asidi modelleri ve oksidatif kararlılık üzerinde olumlu etkisinin olduğunu göstermektedir.

Yüksek su içerikli tanelerin depolanması sayesinde -bütün veya öğütülmüş olarak- kurutma aşaması ortadan kaldırılarak yem hazırlama maliyetleri ve termolabil besinlerin bozulma riski azaltılmış olur. Öte yandan erkenci hasat gerektiren siloda depolama işlemi besinin kalitesi ve hayvanların verimi üzerinde olumlu sonuçlar doğurabilecek mikotoksin konsantrasyonu üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir.

…ve zararlılara karşı yeni yaklaşımlar suna bir tahıl

“Sorgum münavebelerin çeşitlenmesine de katkıda bulunarak parazit baskısının azalmasına neden olabilir. Larvası mısır köküyle beslenen mısır kök kurduyla mücadelede bu durum önem arz etmektedir: Amerika Birleşik Devletlerinde bu parazitin kontrol altına alınmasına ilişkin maliyetler yılda 1 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden olmaktadır.”

Daha fazlası için