« Adecvat »

 

Pentru dr. Reinhard Puntigam, cercetător în cadrul Institutului pentru Nutriție Animală și Administrarea Furajelor, din cadrul Centrulului de Stat pentru Cercetări Agricole, din Grub, Germania, sorgul este, înainte de toate, o cultură adecvată.

O cereală rezistentă…

„Mai puțin pretențioasă sub aspect agronomic, sorgul prezintă, din punct de vedere botanic, o rezistență mai mare la secetă, față de alte cereale. Acest lucru îi asigură o stabilitate mai mare a randamentului atunci când aportul de apă este insuficient.”

…potrivită pentru furajarea animalelor…

„Având un conținut scăzut de tanin, sorgul poate fi integrat în furajele destinate producției de porci și păsări. Când rațiile sunt echilibrate, înlocuirea parțială sau totală a porumbului cu sorg măcinat, în furajele pentru porci, nu afectează parametrii de performanță zootehnică sau punctajul carcaselor de porci de îngrășătorie, la abatorizare. Studiile științifice indică, de altfel, că înlocuirea porumbului cu sorg influențează pozitiv proporția de acizi grași și stabilitatea oxidativă.

Prin stocarea boabelor (întregi sau măcinate) cu conținut ridicat de umiditate, putem suprima etapa de uscare, reducând, astfel, costul pregătirii furajelor și riscul de deteriorare a substanțelor nutritive termolabile. S-a constatat că însilozarea – care presupune o recoltare timpurie – are un efect pozitiv asupra concentrației de micotoxine, iar acest lucru ar putea avea consecințe pozitive pentru calitatea hranei animalelor și productivitatea acestora.”

…care oferă perspective noi, în combaterea dăunătorilor

„Sorgul ar putea, de asemenea, să ajute la diversificarea rotațiilor – ceea ce ar conduce la o scădere a presiunii paraziților. Acest lucru este deosebit de important în combaterea Chrysomelei, ale cărei larve se hrănesc cu rădăcinile de porumb. În Statele Unite, cheltuielile aferente gestionării acestui parazit generează pierderi economice de peste 1 miliard de dolari pe an.”

Mai multe informații

Continuați?

Trei avantaje indiscutabile ale sorgului, pe fondul creșterii cheltuielilor de producție

Sorghum-ID are în componență doi membri noi