unları biliyor muydunuz? Sorgum örtü olarak kullanılabilir

 

Yaz örtüsünün ekiminin amacı toprağı hızlı bir şekilde örtmek, toprağın beslenmesi için yeterli miktarda biyokütle üretmek ve nitratların yer altı suyuna sızmasını önlemektir. Sorgum örtüsünü başarıyla gerçekleştirmek için farklı teknikler kullanılabilir:

toprağın neminden faydalanmak için hasattan hemen sonra doğrudan ekim,

Anız bozma işleminden sonra hububat ekim makinesiyle ekim,

Esas ürünün hasadından önce serpme ekim yoluyla; ancak bu teknikle yapılan sorgum ekiminin başarısı çok belirsizdir ve genellikle ekim dozunun artırılmasını gerektirir. İlk 2 durumda ise tavsiye edilen ekim dozları hektar başına 10 ile 12 kg arasındadır.


Örtünün doğru bir şekilde gelişmesi ekimin kalitesi, toprağın nemi ve yağacak yağmura bağlıdır. Sorgumun gelişimi az su gerektirir ancak gelişimi yağışlara bağlıdır. Yağmur yoksa gelişim yavaşlar hatta durur ve ilk yağışta tekrar başlar.

Örtüde çok kesimli sorgumun kullanılması toprakta önemli bir biyokütle miktarının oluşmasını sağlayacaktır. Bu şekilde toprağın yaşamına katkıda bulunacak ve organik madde oranını da etkileyecektir. Ürünün gelişim durumuna göre, sorgum örtüsü hektar başına 3 ile 5 ton arasında kuru madde getirebilir. Bitkinin gelişimi sıcaklıklar 10°C’nin altına düştüğünde bozulur, bu da telef olmasını kolaylaştırır.

 

 

Devam ediyor muyuz?

Sorgumun münavebe yönünden faydaları

Sorgum, küresel ısınmaya karşı bir ortak