Știați că sorgul poate avea rol de covor vegetal?

 

Crearea covoarelor vegetale vizează în principal acoperirea rapidă a solului și obținerea unei cantități de biomasă suficiente pentru a hrăni solul și a împiedica scurgerea nitraților în pânza freatică. Pentru obținerea unui covor de sorg reușit, se pot folosi mai multe metode:


– semănat direct, foarte rapid după recolta anterioară, pentru a profita de umiditatea solului;

semănat după un arat de incorporare superficial, cu o semănătoare de cereale;

semănat „prin aruncare”, înainte de recoltarea culturii principale. Atenție, totuși, deoarece reușita înființării sorgului prin această metodă are un grad ridicat de nesiguranță și necesită deseori creșterea ratelor de semănat. În primele două cazuri, ratele de semănat recomandate sunt de 10-12 kg/ha.


Buna dezvoltare a covorului vegetal va depinde, evident, de calitatea înființării, de umiditatea din sol și de precipitațiile ulterioare. Dezvoltarea sorgului necesită un consum scăzut de apă; totuși, ea este strâns legată de regimul pluviometric. În lipsa precipitațiilor, dezvoltarea sorgului este încetinită – sau chiar stopată –, fiind reluată o dată cu prima ploaie.

Utilizarea sorgului cu recoltări multiple pentru covoarele vegetale ajută la restituirea unei cantități importante de biomasă, în sol. Astfel, această plantă contribuie la viața organismelor din sol și influențează conținutul de materie organică al acestuia. În funcție de starea dezvoltării culturii, covorul de sorg poate produce între 3 și 5 t s.u./ha. Dezvoltarea plantei este afectată negativ imediat ce temperaturile coboară sub 10°C, proces care favorizează distrugerea plantei.

Continuați?

Avantajele sorgului în rotații

Sorgul, un aliat în fața modificărilor climatice