Prezentare

Sorghum ID – către o organizație interprofesională europeană a sorgului

Promovarea sorgului și dezvoltarea geneticii hibrizilor acestuia pentru diverse utilizări (sorg-boabe, pentru consum uman și furajer; sorg furajer; sorg-cultură energetică sau destinat altor piețe nealimentare) constituie obiective unanime ale protagoniștilor din sector.
Pentru a răspunde acestui deziderat, a fost creată o organizație interprofesională europeană a sorgului.

Adunarea constitutivă a asociației interprofesionale europene a sorgului a avut loc la Bruxelles (la sediul Copa-Cogeca), marți, 26 septembrie 2017, formându-se astfel organizația Sorghum ID (engleză: „sorg – dezvoltare internațională”).

În cadrul evenimentului constitutiv, s-au întrunit diverse organizații și societăți din numeroase țări europene (membre și nemembre ale Uniunii) reprezentând diverse verigi din sector, scopul vizat fiind dezvoltarea producției europene de sorg (boabe, furajer și energetic) și geneticii hibrizilor acestuia, prin intermediul unui plan de acțiuni, constând în:
– reprezentarea și apărarea intereselor sorgului în fața organismelor europene și statelor, în concordanță cu plantele de cultură mare;
– desfășurarea unor acțiuni de promovare, care să demonstreze avantajele tehnice și economice ale sorgului din perspectiva producției;
– promovarea utilizărilor și piețelor de desfacere potențiale ale sorgului, atât în scop alimentar (uman și furajer), cât și în scop non-alimentar;
– reunirea și mobilizarea tuturor protagoniștilor actuali din sector, în vederea derulării unor acțiuni dinamice și sinergice de durată.

După validare, la întrunirea din 26 septembrie, participanții au stabilit în mod unanim obiectivele și statutul noii asociații. Totodată, diverși responsabili de ordin politic și profesional, de la nivel european, dar și din cadrul Comisiei Europene, și-au exprimat sprijinul pentru acest proiect și acțiunile preconizate. De la Michel Dantin, din cadrul Parlamentului European, Pierre Bascou, din partea Direcției Generale pentru Agricultură, Max Schulman, de la Copa-Cogeca, Daniel Peyraube, de la CEPM, până la reprezentanți ai unor organizații ca ELO, ESA și FEFAC – toți au salutat această inițiativă și înființarea noului organism, Sorghum ID.