Sorgumum münavebelerdeki yeri. Çok sayıda avantaj sunmaktadır.

 

Mahsullerin çeşitlendirmesi, sonbahar otsularının kontrolü, ilkbahar ekim programında esneklik, toprak verimliliği, iklim değişikliğine dayanıklılık vb. ARVALIS bölge mühendisi Aude Carrera ile dönüşümlü olarak sorgumun münavebelerde bulunmasından beklenecek farklı faydalara genel bakış.

 

Sorgum münavebeleri ve çayır otu ve tilki kuyruğuyla mücadele

Sorgum gibi bir ilkbahar mahsulünün esas olarak kışlık mahsullere yönelik münavebelere dahil edilmesi, sonbaharda yabani otların döngüsünün kırılmasına yardımcı olur. Bu da, çayır otu ve tilki kuyruğu gibi mücadele edilmesi zor yabani otların yayılmasını sınırlamanın etkili bir yoludur.

Bazı durumlarda (örneğin yetersiz sulanan yamaçlarda), bu çeşitlendirme mısırın yerinin çok sınırlı olduğu çok kısa buğday-arpa-kolza tohumu veya buğday-arpa-ayçiçeği münavebelerini içerdiğinden idealdir. Bu bağlamda sorgum gerçek bir fırsat teşkil olarak görülmelidir.

 

Sorgum münavebeleri ve yeni pazarlar

Her türlü işletmede pazarları ve gelir kaynaklarını artırmak ve riskleri dağıtmak amacıyla üretimi çeşitlendirmek önemlidir. Bu bağlamda sorgumun sunduğu pazarların çeşitliliği önemli bir avantajdır: tahıl çiftliklerinde tane sorgum üretimi, besi hayvanı çiftliklerinde yemlik sorgum üretimi, metanizatörleri beslemek için biyokütle sorgum üretimi vb.

 

 

Sorgumla münavebe ve basitlik

Münavebelerine sorgumu dahil etmek isteyen çiftçilerin herhangi bir özel yatırım yapmasına gerek yoktur. Saplı tahıl veya mısır üretiminde kullandıklarıyla aynı ekipmanları kullanacaklarından, ekimden hasada gerekli ekipmanlara zaten sahipler. Ekim için tek dane mibzer kullanılması tercih edilir ancak buğday mibzeri ile ekim yapmak da mümkündür. Hasat için, biçerdöverin prensip olarak çiftlikte zaten mevcut olan bir tahıl kesme çubuğu ile donatılması yeterlidir.

 

 

Sorgum münavebeleri ve iklim değişikliğine dayanıklılık

Sorgum ekimi diğer ilkbahar bitkilerine göre oldukça geç (ekim başlangıcı nisan sonu ve mayıs başında) yapılmaktadır. Diğer mahsuller geç ekim durumunda daha az adaptasyon esnekliğe ve kapasitesine sahip olduğundan, bu durum ilkbaharın yağışlı olduğu ve zor ekim şartlarında avantaj olarak ortaya çıkabilir. Başka bir deyişle, münavebelere sorgumun dahil edilmesi, ilkbaharda ekim pencerelerinin genişletilmesini sağlar.

Toprağın yeterli su rezervine sahip olmasını sağlamak ve çok yüzeysel topraklarda sulama yapmak yine de gereklidir. Ancak burada yine sorgum, olası sulama ihtiyaçları erken dönemde yani su kıtlığından önce (Ağustos ayı) olduğundan (Temmuz ortası civarında) çok ilgi çekicidir. Ayrıca sorgumun dane dolum aşamasında sınırlı su ihtiyacı vardır.

 

Sorgum münavebeleri ve toprak verimliliği

Sorgumun nitrojen, fosfor ve potasyum tüketimi orta düzeydedir. Üstelik çıkarılan mineral elementlerin önemli bir kısmı hasat sırasında toprağa geri döner. Böylece mahsul tarafından harekete geçirilen nitrojenin %40’ı organik formda toprağa geri döner, potasyum da büyük oranda hasat artıklarıyla geri döner. Buna karşın, fosfor genel olarak tahılla birlikte gider.