Sorgum için zararlı ot mücadelesi; genç zararlı otlarla mücadele

 

Kimyasal çözümlerin çeşitliliğinin azaldığı bir dönemde, sorgum için yabani otların ayıklanması daha karmaşık hale geliyor. Benimsenen strateji ne olursa olsun buradaki zorluk genç zararlı otlarla mücadele etmektir; mekanik zararlı ot mücadelesinin de unutulmaması gerekir.

Fransa’da 2024 baharında S-metaklor sorgum zararlı ot mücadelesinde son kez kullanılabilecek. Nitekim 20 Ekim 2024’ten itibaren bu molekülün bu amaçla kullanılması artık mümkün olmayacak. Avrupa düzeyinde bu aktif maddenin izninin yenilenip yenilenmeyeceği konusunda henüz bir karar alınmadı. Ancak sorgum üreticilerinin daha şimdiden sayısı giderek azalan kimyasal çözümler kullanması gerekecektir.

Önce mi sonra mı? Her şey mevcut bitki örtüsüne bağlıdır

Sorgum, zararlı otların, özellikle de yazlık otların erken rekabetine karşı özellikle hassas olan bir üründür. Tarlalarınızın geçmişini bilmek, öncelikli olarak hedeflenecek zararlı otları belirlemenize olanak tanır. Ekim sonrası müdahale öncelikle otsuları hedef alacaktır. Bu aşamada çözüm sayısı sınırlıdır ve ağırlıklı olarak Alcance Sync Tec ve Calliprime Xtra’ya dayanmaktadır. Fitotoksisite riskinden kaçınmak için sorgumun 3 yapraklı aşamasından itibaren ve daha fazla etkinlik için çok genç yabani otlara “klor” ailesinden özel ürünler uygulanmalıdır.

Sorgumun 3 yapraklı aşamasındaki erken çıkış sonrası işlem, öncelikle örneğin bir kloroasetamid (Isard, Dual GS veya Juan) kullanılarak otları hedef alır. Bir antidikotiledon kombinasyonu, etki spektrumunun genişletilmesini sağlamaktadır. Son olarak, öncelikle dikotiledonları ve/veya çok yıllık bitkileri hedeflemek için sorgumun 4-8 yapraklı aşamasına kurtarma çözeltileri kullanılabilir.

Mekanik zararlı ot temizliğini unutmayalım

Mekanik aletlerin kullanımı sorgum yetiştiriciliğine çok uygundur ve kimyasal çözeltilerin etkili bir tamamlayıcısıdır. Nitekim ekimden birkaç gün sonra zincirli tırmık veya döner çapa kullanmak mümkündür. 3 yapraklı dönemden sonra bir veya birden fazla çapalama yapılabilir. Buradaki amaç, yeniden büyümeyi sınırlamak için “kuru” koşullara müdahale etmektir.

 

Devam ediyor muyuz?

Avrupa Sorgum Kongresi

Sorgum sözü size bırakıyor