Sorghum ID uzman toplantıları

Agri’vrac borsası hububat, gübre ve hayvan yemi meslek erbaplarına ait tek büyük etkinliktir.

Eylül ayında yapılacak olan 3. toplantı güney-batı Fransa ve İspanya sorgum alanında çalışanlar için önemli bir etkinliktir.

  • Fransa uluslararası tarım-gıda ticareti ve hububat, yağlı tohum, proteinli bitki, gübre ve diğer tarım ürünlerinin satış işlemlerinde önemli bir merkezidir.
  • İspanya ise hem büyük bir tarım ve hayvancılık üretim havzası hem de özellikle gübre ve hayvansal protein konusunda önemli bir ithalatçıdır (tüketim/üretim dengesi bu alanlarda büyük ölçüde bozulmuştur).

Rüzgarı arkasına alan ve üretimi Avrupa’da oldukça büyüyen sorgum birçok ticari işleme konu olmaktadır. Bu yüzden Sorghum ID Agri’vrac’ın önde gelen partnerlerinden biri olacaktır.

 


Bologna’da 21 Kasım tarihinde sorgum uzmanları genetik alanında ve farklı pazarlarda meydana gelen son gelişmeler hakkında bilgi verecektir.

Değişim programı.

  1. Sorghum ID Avrupa projesinin hedefleri.
  2. Sorgumun genetik iyileştirmesi hakkındaki araştırmadan elde edilen sonuçlar ve araştırmanın gelecekteki hedefleri.
  3. Sorgum süt ineklerinin yemine ek besin olarak mı girmeli mısıra alternatif olarak mı kullanılmalıdır?
  4. Sorgumun anaeorobik sindirimi yoluyla biyometan üretimi.
  5. Ekonomi ve dayanıklılık, SORGUM’un tüm avantajları.
  6. İnsani tüketim için sorgum üretimi, küçümsenmemesi gereken bir fırsat. Campania bölgesinde “besin kalitesine” sahip beyaz sorgum sektörü. Bu sunumu insani tüketim için sorgum üreten bir çiftçinin konuşması izleyecektir.
  7. Sorgum makarnası. İşlevsel bir besleme.

Kaydolmak için bağlantıyı tıklayınız.

Devam ediyor muyuz?

unları biliyor muydunuz? Sorgum örtü olarak kullanılabilir

Yıldızlı sorguma güvenin