%11 protein !!!

 

Sorgumun protein içeriği pedoklimatik koşullara göre %10 ile 12 arasında değişmektedir. Çok ilgi çekici olan bu bilgi sorgumu buğday, arpa ve mısır gibi hayvan yemi olarak çok kullanılan diğer tahıllarla aynı seviyeye hatta biraz üzerlerine taşımaktadır.

Tane sorgum Avrupa ülkelerinin büyük çoğunluğunda üretilebilir. Dolayısıyla gıda üreticileri için dikkat çekici ve yerel üretim konusunda toplumsal beklentilere cevap veren ve çevreye saygılı yerel bir protein kaynağıdır.

 

Kırma işlemi: ihmal edilmemesi gereken bir aşama.

Tüm potansiyelini gösterebilmesi için sorgum tohumunun doğru bir şekilde işlenmelidir. Mısır tohumundan daha küçük ve daha sert olduğundan, sindirilebilirliğinin iyileştirilmesi için ince taneciklere dönüştürülmelidir.

Dolayısıyla öğütme önemli bir aşamadır.

Öğütme sonucunda sorgumun yem içerisindeki sindirilebilmesi ve daha fazla nişasta yani enerji sağlanmaktadır. Tane ne kadar ince olursa, hayvanlar tarafından o kadar iyi tüketilir. Bununla birlikte, fazla öğütülmesi, besinlerin daha az erişilebilir olması gibi olumsuz etkilere de neden olabilir. İki milimetre uygun ölçüdür. Bu şekilde 4mm’lik öğütmeye göre başlıca aminoasitlerin sindirilebilirliği artar. Kırma aleti (elek) ve öğütme hızı 2mm boyuna ulaşacak şekilde ayarlanmalıdır. Kırma işleminin sonucu hayvan yemine kolayca eklenebilecek homojen bir dokuya sahip olmalıdır.

Tüm hayvanlar aynı hassasiyete sahip olmadığından, öğütmenin kalitesi türe ve gelişim aşamasına göre farklı etki eder.

Dane ile beslenen kümes hayvanları için kötü kırılmış danelerin bulunması sorun değildir. Bununla birlikte hızlı büyüyen kümes hayvanları için, tohumların kırılması gereklidir çünkü besinlerin emilimini hızlandırır ve performanslarını artırır.

Devam ediyor muyuz?

Sorghum ID üyesi olun !

Sorgum konusunda önemli bir gelişim alanı bulunmaktadır.