İklim: Meteorolojik beklentinin tahmin edilmesi

 

 

Meteorolojik beklenti nasıl şekillenir? Gelecek yıllarda tarımımızı nasıl uyarlayabiliriz? Orta vadede sorgumun rolü ne olacak Agroklimatoloji doktoru Serge Zaka’ya göre hızlı bir şekilde gözlemlemek, öngörmek ve adapte olmak gerekiyor.

 

Sıcak hava dalgası ve kuraklık: Avrupa’da rekor bir yaz

2022 yazı, Avrupa ve Çin için kayıtlara geçen en sıcak, Kuzey Amerika ve Asya için ise ikinci en sıcak yaz oldu[1]. Bununla birlikte, birçok ürün için dünya çapında felaket olan hava koşulları iyileşmek üzere değil.

“Yılda 1,5 ila 2 derecelik küresel ısınma ile 2022 yılı, 2050 yılında “normal” bir yıl olarak kabul edilecek. Agroklimatoloji doktoru Serge Zaka, özetle bugünün aşırı sıcaklıklarının yarının normu olacağını söylüyor. Bu nedenle aşırı hava olayları bu yıl kaydedilenlerin çok ötesinde olacak.” Araştırmacıya göre acil olarak bugünden karar vermek ve orta ve uzun vadedeki adaptasyonumuzu düşünmek gerekmektedir. Bunun için yarının tarımını hazırlamak için çeşitli yollar araştırılabilir.

«Gelecek yıllarda, 2022’de kaydedilen sıcaklıklar normal olacak. Acil olarak adapte olmamız gerekmektedir»

Paralel olarak çoklu çözümler geliştirilebilir

  1. Yeni çeşitler oluşturmak 

«Mevcut türlerin genetiği üzerinde çalışmak, yeni ve daha dayanıklı çeşitler elde etmemizi sağlayabilir. Ancak bu çözümün önündeki engellerden biri zaman eksikliğidir: Yeni bir çeşidin piyasaya çıkması 7 ila 10 yıl sürer, bu da iklim değişikliğiyle ilgili olarak oldukça yavaş bir gelişimdir. »

 

 

2. Yeni ürünler eklemek

Sorgum, darı… Geleceğin iklim koşullarına daha uygun olan bu türler şu anda geliştirme aşamasındadır. Serge Zaka, “Kademeli bir iklim geçişi dönemindeyiz, bu nedenle sorgum giderek daha anlamlı hale geliyor” diye belirtti. Kuraklık bağlamında sorgum üretiminde azalma, mısır üretiminde ise çakılma görülmektedir. » Bu nedenle sorgum, özellikle zorlu koşullarda önemli bir geçiş bitkisidir: daha kuru ve daha sığ topraklarda avantajlıdır.

“Ancak su olduğu zaman sorgum mısırdan çok daha az ürün verir. 30 yıl içinde sığ topraklarda sorgumun mısırdan daha fazla üreteceğini düşünürsek, yine de uzun vadede mısır ve sorgum arasında bir tamamlayıcılığın geliştirilmesi gerekir.”

 

3. Ekonomik sektörler geliştirmek

Agroklimatologa göre, bu “yeni” türler üzerindeki çalışmalara, ekonomik sektörlerinin gelişimi eşlik etmelidir: Serge Zaka, “Devlet bu yeni sektörlere yatırım yapabilmeli ve üreticiler bunları devralmalı” diye ekliyor.

 

«Uzun vadede mısır ve sorgum arasında bir tamamlayıcılığın geliştirilmesi gerekir»4. Toprak koruma tarımının teşvik edilmesi

“Toprak koruma tarımı, daha fazla su depolayan daha canlı bir toprağa sahip olunmasını sağlayacaktır. Buna ürün münavebelerinin uzatılması veya kalıcı bir bitki örtüsü örnek verilebilir.”

 

 

5. Dijital tarıma yatırım yapmak

Serge Zaka, “Su kaynaklarını ve nitrojen stoklarını daha iyi yönetmek, kısa ve uzun vadeli iklim risklerini öngörmek ve önlemek… Dijital tarımın geliştirilmesi, çiftçilere ürünlerini korumaları için daha iyi araçlar sağlayacaktır” diye belirtiyor. Bugün, ITK’nın “Prevent” gibi donma olaylarını tahmin etmeyi ve kayıpları önlemek için yerine konulması gereken araçları önermeyi mümkün kılan uygulamaları var”.

Araştırmacı “Birkaç çözüm yolu var, ancak tüm sorunları çözen bir çözüm yok” diyerek sözlerini bitiriyor. Yarının iklimine geçişi sağlamak için tüm çözümler üzerinde aynı anda çalışmalıyız. Ve bunu 2050 yılında duvara tosladığımızda değil, şimdiden düşünmeliyiz. Gelecek nesiller için orta vadeli çözümler üzerinde düşünülmelidir.”

1.Kaynak: National Centers for Environmental Information (NCEI), 14 Eylül 2022
https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/202208