Gelecek vaat eden pazarlara adanmış bir sektör.

 

2016 yılında yapılan 1. kongreden beri ürün etrafında gerçek bir dinamik oluşmuştur. 2017 yılında sektörün farklı halkalarının temsil eden kurum ve firmalardan oluşan Avrupa Sorgum Birliği Sorghum ID kuruldu. 2018 yılında İtalya’da 2. kongre düzenlendi. Bu yıl Fransa 3. kongreye ev sahipliği yaptı. 3. kongrenin başarısı sorguma karşı büyüyen ilginin kanıtıdır.

  • Rekor sayıda katılım: Avrupa’nın yanı sıra Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Afrika olmak üzere 4 kıtadan 170 katılımcı gelmiştir.
  • 40 konuşmacı: araştırmacılar, iktisatçılar, işleme sanayicileri, tarım uzmanları, tohumcular, iklim bilimcileri, genetikçiler…
  • Eksiksiz bir program: Genel oturum ve atölye şeklinde düzenlenen 2 gün boyunca güçlü belgelere ve uzmanlığa dayalı konuşmalarla sektörün tüm kilit konuları ele alınmıştır. Dünya ve Avrupa sorgum ekonomisi, sorgumun iklim değişikliği karşısındaki avantajları, sorgum sektörünün ABD’deki hedefleri, Çeşit seçimi, üretim teknikleri ve pazarlar açısında beklenen ilerleme
  • Uzmanlık ve deneyim paylaşımı: sunumların yanı sıra posterler etrafında çalıştaylara ve tartışmalara da önemli bir yer verildi; ek olarak, birkaç işleme şirketi deneyimlerini sunmak için geldi, bazıları tadım imkanı da sundu.Tüm sunumlar yakında sitede yer alacaktır.

Devam ediyor muyuz?

Sorgum araştırmaları için ayrılan 2 gün

İklim ve çevre tehditleri karşısında tarım.