Dalgalı da olsa, Rusya’daki sorgum üretimi bazı üreticiler için motivasyon kaynağıdır.

 

Artem Gorelov

Artem Gorelov, “Sorgumun Rusya’daki üretimini anlatmak için bir görüntü kullanmam gerekseydi, bu bir sinüs eğrisi olurdu” diyerek söze başladı. Rakamlar da bunu teyit etmektedir: 2002’den 2010’a kadar sorgum ekilen alanlar “ülkenin büyüklüğüne göre önemsiz olan” 20 ile 50 000 hektar arasında değişmekteydi. Ardından, 2011-2016 dönemi boyunca, alanlar büyük ölçüde artarak 229 000 hektara ulaşmıştır. Bir kaç yıldan beri ise alanlarda yine belirgin bir düşüş gözlenmektedir. 2018’de 71 000 hektar ve 2019’da 89 000 hektar ile neredeyse 3 kat azalmıştır. “bu yıl, elimizdeki göstergelere göre üretim alanları 83 000 hektar civarında olacaktır”. Gelecek dönem için öngörülerde bulunmak ise hiç de kolay değil.”

Farklı verimler

Tane sorgum üretimi genel olarak iklim koşullarının daha sıcak ve kuru olduğu bölgelerde, ülkenin güney sınırı boyunca yoğunlaşmaktadır. En büyük sorgum üreticisi bölge Saratov’dur ve onu Volgograd, Rostov, Orenburg ve Stavropol bölgeleri izlemektedir. Burada 5 ile 30 000 hektar arasında sorgum üretilmektedir. Samara, Belgorod, Voronej, Krasnodar ve Kalmukya Cumhuriyeti gibi başka yerlerde de birkaç üretim kümelenmeleri bulunmaktadır. Ancak bunlar 500 ile 2500 hektar arasındaki alanlarla sınırlıdır.

Artem Gorelov, “Verimlere gelince, bir bölgeden diğerine ve bir yıldan diğerine çok farklılık göstermektedirler” şeklinde görüş belirtti. Son 5 yıl boyunca, tane sorgumun ortalama verimi bölgelere göre 2 ile 40 dt/ha arasındaki farklılıklarla birlikte 10,6 ile 14,9 dt /ha arasında olmuştur! Bunun sonucunda ülkenin üretimi de çok dalgalıdır: 2017’de 104 000 ton, 2018’de 49 000 ton ve 2019’de 97 000 ton.

İç pazar ve hayvan yemine öncelik verilmektedir

Rusya’da üretilen tane sorgum büyük ölçüde iç pazarda tüketilmektedir. Her yıl Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu’ya üretimin yalnızca %10 ila 30’u ihraç edilmektedir.

Rusya’da sorgum esas olarak hayvan yemi için, özellikle kümes hayvanları ve çok daha küçük oranlarda domuz yemi için kullanılmaktadır. Artem Gorelov’un belirttiğine göre, “Bazı çiftçiler geç silaj için sorgum yetiştiriyor, ancak bu tekniğe hakim olanların sayısı fazla değildir”.

Farklı motivasyonlar ancak artan bir yeterlilik

Çiftçileri sorgum üretmeye iten nedenler çeşitlidir: Bazıları için, kuru koşulların ve yüksek sıcaklıkların sınırlayıcı bir faktör olduğu yerlerde ikame bir üründür; diğerleri için hayvan yemini kendi kendilerine üretme imkanı vermektedir: kümes hayvanları veya domuzlar; ve bazı üreticiler ise, yükleri azaltırken geç silajın besin değeri sayesinde süt sürülerinin yemlerini dengelemek için iyi bir yöntem olduğunu düşünmektedir.

Birkaç yıldan beri, çok sayıda Rus üreticinin sorgum üretimi üzerine ciddi olarak yoğunlaştığını görüyoruz. Bunlar deneyimliler, mahsul yönetimine hakimler ve başarılı olmak için yatırım yapıyorlar. Başarı için önemli bir faktör olduğunu anladıklarından, bu üreticiler tohumların kalitesi kadar hibrit seçiminde de çok dikkatlidirler.

Devam ediyor muyuz?

2021. Sorgum ID sahada tekrar söz sahibi olacaktır

2020 Sonbahar Dönemi Sorgum Konferansları