2021-2023. Avrupa sorgum ve mısıra destek sağlıyor

 

FNPSMS (Fransa) ve PZPK (Polonya) tarafından öncülük edilen teşvik kampanyaları mısır ve sorgum üretiminin avantajlarını ve zırai tamamlayıcılık özelliklerini öne çıkaracaktır. Bu kampanyalar Avrupa mısır ve sorgum tohumlarının genetik kalitesini de öne çıkarmayı amaçlamaktadır.

Bu programlar ülkelere göre çeşitli şekillerde yürütülecektir:

  • İspanya, Fransa ve İtalya’da sorgum ve mısır üretimi ve genetiği teşvik edilecektir.
  • Almanya ve Polonya’da mısır üretimi ve genetiği desteklenecektir.
  • Romanya ve Bulgaristan’da, sorgum ve mısır üretimi ve genetiği ön plana çıkarılacaktır.

Devam ediyor muyuz?

Dalgalı da olsa, Rusya’daki sorgum üretimi bazı üreticiler için motivasyon kaynağıdır.

2020 yılında Avrupa’da 5,62 ton/ha’lık bir üretim