Sorgum, sürekli iyileşen ve üretimi artan bir ürün…

Sorgum yetiştiren çiftçilerin sayısı giderek artmaktadır. Bu ürün kendilerine çeşitlilik sağlarken iklim değişikliğine karşı da bir cevap oluşturmaktadır (tarım alanlarının %85’inin sulanmadığını unutmayalım!). İkna edici başka bir bilgi: yıldızlı sorgum genetiği sayesinde verim artmıştır. Sonuç: alanlar artarken tedarikler de güvenli hale gelmektedir. Bu durum geleceğin ürününün gelişimi için Avrupa Komisyonunun desteğiyle çalışan Sorghum ID için çok tatmin edici bir süreçtir.

Superfici in crescita per il secondo anno consecutivo

AB’de 2018’deki kayda değer 1. büyümenin ardından alanlar 2019’da %19 oranında büyümüştür. Sorghum ID 2018’de 145000 ha olan alanların 2019’da 174000 ha (tane) olacağını tahmin etmektedir. 2018’e göre (73400 ha) %18’lik bir artışla 86400 ha olması beklenen yemlik sorgumu alanları için de aynı durum geçerlidir.

Ukrayna’da tane sorgum alanları %25’lik artışla 54000 ha’ya ulaşacaktır. Rusya’da hem tane sorgum hem de yemlik sorgum için elimizde kesin rakamlar vermemizi sağlayacak güvenilir veriler bulunmamaktadır, ancak göstergeler burada da yükseliştedir.

Sorghum ID’nin teşvik çalışmaları yürüttüğü bir başka ülke olan İran’da alanlar 2018 göre %40 artışla 65000 ha (tane+yem) olarak açıklanmıştır. Türkiye’de sorgum ekim alanlarının özellikle yemlik kullanım için 2000 ha olması beklenmektedir.

Alanlardaki bu artış eğiliminin beraberinde üretim artışını da getirmesi gerekir ancak bunun için henüz çok erkendir. Çünkü iklim koşulları bir ülkeden diğerine çok farklılık göstermektedir: Doğu ve Orta Avrupa iklimi sorgumun gelişimi için müsaitken Batı Avrupa’da art arda yaşanan kuraklık ve kavurucu sıcaklar bitkilerin gelişimine zarar vermiştir.

Devam ediyor muyuz?

Sorghum ID uzman toplantıları

Yıldızlı sorguma güvenin