Her pazara uygun sorgum
Bunları duydunuz mu?

Sorgum, üyesinin güçlü bir kişiliğe sahip olduğu bir aile.

TANE SORGUM

Tane üretimi için geliştirilen küçük boyutlu sorgumdur. Bu tipteki çeşitler yüksek verim potansiyeline ve yatma hastalıklara karşı kusursuz bir dayanıklılığa sahiptir. Öncelikle kümes hayvanı ve domuz yemi (tek mideliler) ve ikincil olarak da insani tüketime yöneliktir. Ancak biyoyakıt (etanol) sanayinde de kullanılmaktadır.


ŞEKER SORGUMU

Tatlı sorgum olarak da adlandırılan bu çeşit, adından da anlaşılacağı gibi saplarında yoğun olarak şeker biriktirme özelliğine sahiptir. Saplarından şekerli özüt çıkarılarak şurup veya fermantasyon işleminden sonra 1. nesil etanol elde edilebilmektedir. Çiftçiler silaj olarak işlemektedir, ancak enerji biyokütlesi metanlaştırmada veya 2. nesil biyoyakıt üretmede de kullanılabilir.


SİLAJ SORGUMU

Bitkinin tamamının hasat edildiği büyük boyutlu tek kesimli yemlik sorgumdur. Büyük miktarlarda biyokütle üretme yeteneği sayesinde değer görmektedir. Silaj olarak kullanılması dışında, gelecek vaat eden metanlaştırma için pazarlar da sunmaktadır.


BİYOKÜTLE SORGUMU

Lif açısından zengin büyük miktarda biyokütle elde edilen büyük boyutlu bir sorgumdur. Hem metanlaştırma ünitelerinde hem de çeşitli biyo malzeme endüstrilerinde hammadde olarak kullanılabilir.


ÇOK KESİMLİ YEMLİK SORGUM

İki tip çok kesimli yemlik sorgum bulunmaktadır: Sudan otu sorgumu ve Sudan otu ile çift renkli sorgumun melezlenmesiyle elde edilen melez sorgum. Nişasta içermeyen çok kesimli yemlik sorgumlar ister otlak olarak, yazın biçildikten sonra ister sarılı balyalar ister silaj halinde hayvan yemine yöneliktir. Yılda iki ile dört arası kesim mümkündür.


BOYA SORGUMU

Çift renkli sorgumdur. Sorgum ekiminin beşiği olan Afrika’da çok eski zamanlardan beri deri, su kabı, kumaş ve sepet boyamada kullanılmaktadır. Boya maddesi bitkinin yaprak kılıfından elde edilmektedir. Pazar yelpazesi geniştir: kozmetikler, tekstil, tarım-gıda…

Devam ediyor muyuz?

Sorgum tüm alanlarda kendini göstermektedir

26 Mayıs Sorghum ID Genel Kurulu