Hayvan yemi sanayicileri, yıldızlı sorgum tercih ediniz.

 

Sorghum ID’nin hayvan yemi üreticilerine yönelik olarak yeni yayınladığı genel kılavuzun başlığı bu şekilde atıldı. Gereken tüm bilgiler bir araya getirildi: danenin bileşimi, tanen bulunmaması, besin ve enerji değerleri, kümes hayvanlarında ve geviş getiren hayvanlardaki kullanımı

HAYVAN YEMİ KILAVUZUNU İNDİRİNİZ

Kılavuz Fransızca, İngilizce, Türkçe, Farsça, Almanca ve Macarca dillerinde mevcuttur.

Devam ediyor muyuz?

Sorgumun size neler kazandırabileceğini hayal bile edemezsiniz.

Çiftçileri sorgum üretmeye iten şey nedir?