Fransa’nın kuzeyinde 8 ton/ha’lık tane sorgum
üretimi mümkün olacak mı?

 

31/07/2020 – HD100

Dr. Walter A.J. de Milliano ekimini kendi başlattığı Hollanda yapımı sorgumun yirmi yıldır öncülerinden biridir. 2020’de, sorgumun verim potansiyelini ölçmek için deneme alanını Fransa’ya da yaymaya karar verdi. “İklim değişikliği ilkbahardan sonbahara yağışların düşmesine neden oluyor. Bu yüzden, hububat üreticileri, genelde ürettikleri hububatlara göre daha az su ihtiyacı duyan yeni ürün arayışına giriyorlar. Ama sorgumların verimli olması şart!” şeklinde görüşlerini belirtti.

Bunu öğrenmek için çiftçi Gauthier Dejaiffe’le birlikte, Paris’in 100 km kuzeyindeki bir tahıl çiftliğinde bir hektarlık alanda bir deneme yapıldı. Daha önce hiç sorgum üretmemiş bu çiftçinin arazisinde 18-25 g’lık Hollanda tohum çeşitleri test edildi.

 

10/08/2020 – HD100

Çeşitlere göre 5-8 ton/ha.

120-160 gün arasında olgunlaşan deneme sorgumları, 1. çeşitle yalnızca %12’lik nemde 5 ton/ha mahsul, 2. çeşitle ise neredeyse 8 ton/ha mahsul elde edilmesini sağlamıştır.

Dr. Walter A.J. de Milliano bu deney sonuçlarının neden umut verici olduklarını hevesli bir şekilde açıklıyor: “Elde edilen verim, Hollanda sorgumunun gerçek işletme koşullarındaki potansiyeli hakkında bir fikir vermektedir. Bu sorgumların Hollanda’da olduğu gibi hayvan yemi, metanlaştırma veya biyoyakıt için üretilebileceği gibi, Paris’in kuzeyinde de tane için üretilebileceğini görülmektedir. Fransa’nın kuzeyindeki bu bölgelerde buğday üreticileri için glutensiz tane sorgumla birlikte çeşitlendirme olanaklarının ortaya çıkabileceği de düşünülmektedir.  Ayrıca, tane sorgum bir biyoenerji kaynağı da olabilir.”

 

31/08/2020 – HD7

Yatırımsız çeşitlendirme

Çiftçi Gauthier Dejaiffe ise başka avantajların altını çiziyor: “Dayanıklı olması yönünden geleceğin mahsulü olan sorgum malzeme açısından herhangi bir yatırım gerektirmemektedir; düşük girdi maliyeti ve su ihtiyacının fazla olmaması (mısırdan daha az) nedeniyle günümüzün tercih edilen ürünüdür. Sorgum kök sistemi sayesinde toprağın yapısını iyileştirir ve düşük potansiyelli heterojen topraklarda ekilebilir. Aynı zamanda münavebeye yeni bir mahsulün eklenmesini sağlamaktadır.”

Ona göre, test edilen çeşitler 50 ile 80 kental/ha (tohum olarak) dolayında bir verim hedeflenmesini sağladıkları için mali açıdan da önemli bir potansiyel bulunmaktadır. Diğer yandan denemeyi sürdürmek için gerekli olan motivasyona sahip olduğunu şu sözlerle belirtmektedir “Gelecek sene biri hibrit olmak üzere fazladan iki çeşidi deneyeceğiz ve bitkinin nişasta ve şeker toplamı mısırdan fazla olabileceğinden metanojen gücün test edilmesi için bir kısmını silaj olarak hasat edeceğiz.”

 

31/08/2020 – HD7

Pazar arayışlarına girişilmesi

“Sorgumun bölgemizdeki gelişimi için pazarlara ve toplayıcı kuruluşlara ihtiyacımız var”. Yerel döngüsel bir ekonomi oluşturmak ve bu şekilde bu mahsule karşı olan ilgiyi büyütmek için bölgemizde sorgum işleme projeleri üzerinde düşünüyoruz.”

Devam ediyor muyuz?

Dünyadaki sorgum dinamiği

Sorgumun farklı maharetleri