çoklu kullanım

 

Myriam Adam Fransa’nın tarım araştırmaları ve tropikal ve Akdeniz bölgelerinin gelişimi için uluslararası işbirliğinden sorumlu kuruluşun olan Cirad’da “ürün sistemleri ve modellemeleri” alanında tarım uzmanıdır.
Pirinç üzerinde deneyler yapmak için halen Kamboçya’da yaşayan araştırmacı sorgum üzerinde çalışmak ve mahsulleri çeşitlendirmek için uzun yıllar Afrika’da çalışmıştır. Sorgum hakkında bir kaç kelime edebilir misiniz?

Araştırmacı tereddüt etmeden “çoklu kullanım” cevabını verdi.

Sorgumun ikili kullanımı

Batı ve orta Afrika’da, sorgum öncelikle insan gıdasına yönelik olarak tanesi için üretilmekte olup bir geçim ürünüdür. Bununla birlikte, hayvan yemi ihtiyacını da karşılamak için çalışmalar ikili kullanım üzerine yoğunlaşmaya başlamıştır. Myriam Adam “Tanenin ve samanın iyi özelliklerini bir araya getirerek halihazırda hem tane hem de yem üreten çeşitleri seçmeye çalışıyoruz” dedi.
Burkina Faso’da kırmızı sorgumun veya çimlenmiş ve suda pişirilmiş darının fermantasyonu geleneksel bir bira olan dolonun elde edilmesini sağlamaktadır.

Ortaklaşa üretim

“Sorgumun çeşitliliği üzerinde yaptığım çalışmalar sırasında, öncelikle hububatın faklı çevre koşullarına, üretim sistemlerine ve tarım uygulamalarına uyum sağlayabildiğini gördüm. Bu özelliği hububatı ortaklaşa üretim için iyi bir aday haline getirmektedir.

Yerinde hasadın münavebesinin zayıf olmasına rağmen, yerel çiftçiler özellikle Afrika’da çok kullanılan bir bakla olan börülce ekiminde çok fazla ortaklaşa üretim yapmaktadır. Ortaklık toprakların veriminin iyileştirilmesini ve çiftçilerin üretiminin artmasını sağlamaktadır.

Hasadın modellenmesi

Myriam Adam, sahada uygulamalarını gözlemlemek ve mahsulleri modellemek için üreticilerle birlikte çalışıyor. “Bilgisayarımızda sanal olarak sorgum yetiştiriyoruz: bitkinin fizyolojisini biliyoruz, bunu denklemlere çeviriyoruz ve böylece farklı iklimler, topraklar ve tarımsal uygulamalarla (ekim tarihleri, gübreleme dozajı, sorgumun saf hasat olarak ortak hasada göre verdiği tepki vs.) sorgum hasadını simüle edebiliyoruz ve sanal sonuçları inceleyebiliyoruz.

Kimdir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde su yönetimi alanında bir yüksek lisans derecesi ve Avrupa’daki ilk işinin ardından, Kenya’da doktora sonrasına1

başlamadan önce, çeşitli araştırma fırsatları Myriam Adam’ı Hollanda’da mahsul modellemesi üzerine bir tez yazmaya yöneltir. Hasat sistemlerinin çeşitlendirilmesi hakkında çalışmak için 2012 yılında Cirad’a girmiş ve Burkina Faso’da (Burkina Faso Çevre ve Tarım Araştırmaları Enstitüsü Inera ile birlikte), Mali’de ve Senagal’de sorgum üzerinde araştırmalar yapmıştır.

1. “Doktora sonrası” çalışma doktora sahiplerini profesyonel geçiş dönemleri içerisinde kalıcı kamu veya özel araştırma görevlerinde desteklemeyi amaçlayan bir doktora sonrası sözleşmedir.