اخبار

23 April 2019

انتظار می رود سورگوم در سال ۲۰۱۹ رشد و توسعه چشمگیری یابد: در اروپا حدود [۱۰ – ۵ ] ٪+ و در ایران ۴۰ ٪+

  در مورد ایتالیا و اسپانیا، انتظارات بعمل آمده در رابطه با افزایش زمین های کشت پایین است.بیشترین میزان افزایش تقاضا برای بذر (مخصوصاً نوع زودرس) در اروپای مرکزی و بیشترین میزان افزایش زمین های زیر کشت در فرانسه خواهد بود (تقریباً ۱۰٪+).پیش بینی می شود میزان افزایش در مجارستان، رومانی و بلغارستان بین ۵+الی […]

Read more

23 April 2019

بسیاری از کشورها اقدام به کشت سورگوم در ماههای فوریه و مارس کردند.

  سفرهای کاری به فرانسه، برگزاری کنفرانس در اسپانیا، برگزاری نمایشگاه و کنفرانس در اوکراین و … سبب شد تا تمامی تولیدکنندگان و دست اندرکاران در حیطه سورگوم بر میزان فعالیت های خود در ماههای فوریه و مارس بیافزایند. بنیاد Sorgum ID در فرانسه، اشکال مختلف ارزیابی و استفاده از سورگوم در خوراک حیوانی را […]

Read more

16 April 2019

سورگوم انتخاب را به شما واگذار می کند

   

Read more

16 April 2019

توصیه های تخصصی برای پاکسازی موفق علف های هرز .

  ساندارین ولان، یکی از مهندسان موسسه گیاهی آروالیس (Arvalis) درعرض ۳دقیقه در رابطه با موضوعاتی نظیر تهدیدها، روشها، قبل / بعد از رشد، کج بیل زدن و حسن انتخاببه شما توصیه های عملی ارائه خواهد کرد.  

Read more

16 April 2019

اگر محاسبات درست انجام شود، سورگوم ﴿ذرت خوشه ای﴾ فرصتی به جا و مناسب است.

فابیان کولتی کشاورز ایتالیایی، پس ازتغییرو تبدیل نحوه کار خود به تولید ارگانیک، در سال ۲۰۱۷، کشت سورگوم (ذرت خوشه ای) را پیش گرفت . وی پس از دو بار برداشت، نتیجه حاصله را از لحاظ بازده و سودآوری قانع کننده یافت.    

Read more

16 April 2019

مزایای سورگوم (ذرت خوشه ای) دانه ای در خوراک حیوانات تک معده ای.

  سورگوم نه تنها ترکیب شیمیایی سودمندی دارد، بلکه برای طیور و مرغ ها ازنظرانرژی غنی ترین غلات به شمار می رود Iتوجه به میزان رشد و مرحله تولید، با انطباق نسبت مخلوط تا 40٪ در مخلوط ها می توان اضافه کرد. برای مثال، توصیه می شود در مراحل اولیه نسبت مخلوط به حداکثر 30٪ […]

Read more