Concluziile congresului din 2016

Primul Congres European al Sorgului – un act fondator: „Sorgul în Europa: un potențial real”

Este tema pe care s-a desfășurat cu succes primul Congres European al Sorgului, în perioada 3-4 noiembrie 2016, la București. Această întrunire a fost, efectiv, o premieră și a reunit 250 de protagoniști și specialiști din sectorul sorgului – atât europeni, cât și de la nivel internațional – care au abordat subiecte variate, mergând de la progresul genetic și practicile agronomice, până la piețe și debușee, promovare și politici agricole.

Două zile de analiză și schimburi de opinii, cu concluzii clare

Sorgul are un potențial real de dezvoltare în Europa, atât în prezent, cât și în anii viitori. Cu toate acestea, deși condițiile și pârghiile acestei dezvoltări sunt clare, în cadrul congresului s-a afirmat lipsa unei dinamici în acest sens, precum și a unui sector organizat și structurat astfel, încât să permită construcția unui proiect comun. Din acest motiv, la încheierea congresului sorgului, diverșii actori din sector – de la semințe la producție, și de la materia-primă la produsul finit – și-au exprimat clar dorința de a conlucra în cadrul unui organism de nivel european.

Primul Congres European al Sorgului

…a constituit, așadar, actul fondator al organizației „Sorghum ID”, a cărei provocare va fi aceea de a reuni, în cadrul ei, actorii europeni din sectorul sorgului.