Cum asigurăm
o însămânțare bună.

Cum asigurăm o însămânțare bună.

Însămânţarea este o etapă importantă, în cultura sorgului. Prin urmare, ea nu trebuie neglijată. Dat fiind faptul că bobul de sorg este mic, cerințele sale de căldură sunt mai ridicate faţă de alte culturi de vară. De aceea, temperatura din momentul semănatului trebuie să fie de minimum 12°C, iar pregătirea patului germinativ trebuie realizată cu grijă, pentru a asigura o adâncime de semănat uniformă şi un contact bun între bob și sol. Bobul trebuie plasat la 2-4 cm adâncime, de la bun început.

Epoca de semănat

Gradul de precocitate al hibrizilor trebuie ales în așa fel, încât cultura să poată atinge stadiul de înflorire în iulie, şi stadiul de coacere, până în 15 octombrie. În general, perioada optimă pentru însămânţare este luna mai. În anumite regiuni, temperatura solului poate atinge 12°C începând din a doua jumătate a lunii aprilie, permițând demararea lucrărilor de semănat. În regiunile cele mai calde, sorgul se poate semăna până la sfârșitul lunii iunie, în culturi intercalate cu hibrizi timpurii.

Densitatea de semănat trebuie să țină cont de două criterii:

– hibrid: cu cât hibridul are un grad de precocitate mai mare, cu atât este mai mic numărul de boabe pe panicul. Totuşi, numărul scăzut de boabe este contrabalansat perfect de densitatea de semănat mai mare, prin comparație cu hibrizii târzii;

– rezerva utilă din sol: în solurile uscate, o densitate de semănat prea mare favorizează formarea unui nivel de biomasă care accentuează concurenţa dintre plante şi accelerează epuizarea rezervei de apă. În cazul în care este posibilă irigarea, sau dacă solul dispune de rezerve mari de apă, densitatea mai mare a semănatului permite obținerea unui nivel maxim al producției medii.

Densitatea de semănat, în funcţie de gradul de precocitate a hibrizilor și de tipul solului, în condițiile unei pierderi de 20 % în perioada încolţirii.

Recomandare privind densitatea însămânţărilor (număr de boabe la hectar)

Recomandare privind densitatea însămânţărilor ca număr de boabe la hectar

Tipul semănătorilor și distanţele de semănat:

Distanţa dintre rânduri poate merge de la 30 la 80 cm, chiar dacă cea optimă este de 40-60 cm. Ideal vorbind, semănătoarea de precizie asigură cea mai bună calitate a însămânțării, dar semănatul poate fi realizat şi cu o semănătoare pentru cereale (închizând 1 rând din 2).
În orice caz, trebuie ţinut cont de nivelul pierderilor din perioada de încolţire. În condiţii bune, pierderile sunt de 15-20 %, dar pot fi mai ridicate în cazul unor condiţii de semănat nefavorabile (calitate necorespunzătoare a însămânţării, sol rece etc.).

Alegerea hibrizilor:

Sorgul prezintă 300 de hibrizi pentru boabe şi hibrizi furajeri, înscriși în catalogul european. Din 2014, specia a fost reînnoită permanent, în special cu hibrizi timpurii din ce în ce mai performanți. Alegerea hibrizilor este un element esenţial pentru reuşita culturii de sorg. Mai jos, găsiţi link-uri către companiile producătoare de seminţe, ale căror cataloage cuprind și seminţe de sorg:

Caussade Semences
Euralis Seeds
KWS

RAGT Semences

Semences de Provence