Deplasări în teren, vizite ale reprezentanților presei agricole… sorgul se exprimă pe toate planurile

 

De la vizitele în teren, organizate în Bulgaria și Iran, până la conferința realizată de cooperativa agricolă franceză „Terre Atlantique” și deplasările organizate pentru reprezentanții presei agricole din Austria, Ungaria, Turcia și Iran, lunile august și septembrie au fost bogate în evenimente, pentru organizația Sorghum ID.


În programul deplasărilor organizate pentru reprezentanții presei: cunoașterea sectorului francez al sorgului, în regiunea orașului Toulouse.
În total, doisprezece jurnaliști au avut ocazia să cunoască acest sector – de la sămânță, până la procesare –, prin vizite în stațiuni de cercetare-dezvoltare, deplasări în teren, pe parcelele de multiplicare a semințelor de sorg și întâlniri cu producătorii. Activități care le-au permis jurnaliștilor să aprecieze bogăția și diversitatea tipurilor de sorg: roșu, alb, furajer… A fost abordat, de asemenea, și subiectul piețelor de desfacere, prin întâlniri și discuții cu reprezentanți din aval și vizite în fabrici de nutrețuri.

 


Vizite în teren, la Qazvin, în Iran și Șumen, în Bulgaria
În Iran, acțiunile coordonate de FNPSMS (Federația Națională a Producției de Semințe de Porumb și Sorg, din Franța) s-au desfășurat în cadrul programului de promovare a geneticii porumbului și sorgului. Ele au avut loc în prezența președintelui Pierre Pagès, pe 25 septembrie 2018, la Qazvin. Reuniunea – cu caracter foarte tehnic – a prilejuit reliefarea hibrizilor de porumb și de sorg obținuți de societățile occidentale.
Ziua a debutat printr-o conferință – organizată în colaborare cu ministerul agriculturii din Iran –, la care au participat circa o sută de persoane. Dl. Keshavarz, ministrul-adjunct al agriculturii din Iran a subliniat importanța acestui program pentru agricultura iraniană și eforturile de obținere a unor hibrizi moderni, mai productivi și mai rezistenți la secetă. De asemenea, el a insistat asupra importanței transferului de cunoaștere în rândul agricultorilor iranieni, mai ales în privința metodelor de producție în câmp și valorificării culturilor de porumb și sorg – boabe și furaj. Pe această direcție, Institutul Arvalis a prezentat câteva aspecte-cheie, legate de reușita însămânțării, potențialul de valorificare a apei pe care îl dețin porumbul și sorgul, precum și complementaritatea celor două plante furajere în rația rumegătoarelor. Ziua a continuat cu o vizită în teren, pe două platforme demonstrative, realizate în zonă, cu 30 de hibrizi de porumb și 17 hibrizi de sorg.


În Bulgaria, evenimentul a avut loc pe 28 septembrie, fiind realizat în colaborare cu Institutul agricol din Șumen, reprezentat de dl. Kalin Slanev, specialist în selecție și ameliorare și membru al organizației Sorghum ID. Ziua a debutat cu prezentarea asociației Sorghum ID și a societăților producătoare de semințe, și s-a continuat printr-o vizită a unui lot demonstrativ. În total, au fost prezentați 25 de hibrizi și cinci producători de semințe. Evenimentul a prilejuit prezentarea progreselor genetice, evidențierea muncii specialiștilor în selecție, precum și realizarea unor schimburi de experiență între agricultori, producătorii de semințe și organizația Sorghum ID.


Conferința realizată de „Terre Atlantique”.
Pe 11 septembrie, cooperativa „Terre Atlantique” a organizat pentru membrii săi o acțiune de o jumătate de zi, dedicată sorgului. Evenimentul i-a oferit organizației Sorghum ID ocazia de a-și prezenta obiectivele și paleta de acțiuni. Cea de-a doua parte a programului, susținută de cooperativa „Terre Atlantique”, a constat în prezentarea tehnologiilor de producție. A treia componentă a evenimentului s-a axat pe discutarea piețelor de desfacere posibile, atât în sectorul furajer, cât și în cel alimentar. Această ultimă parte a suscitat mult interes, generând multe întrebări. Ziua s-a încheiat cu vizita unui lot demonstrativ de 17 hibrizi de sorg alb și roșu, organizat de trei societăți producătoare de semințe. Producătorii respectivi au avut, astfel, ocazia să prezinte avantajele hibrizilor francezi, ca precocitatea și productivitatea acestora, precum și absența taninului – aspect esențial în asigurarea unei bune digestibilități de către animal.

Continuați?

59,8 milioane t – producția mondială de sorg scade, în timp ce cererea crește.

Sorgul este o bună cultură premergătoare, mai ales în anumite condiții.