Sorgul este o bună cultură premergătoare, mai ales în anumite condiții.


1. După o cultură de sorg, putem semăna atât o cultură de toamnă, cât și una de primăvară, însă… acest lucru trebuie bine gândit, începând chiar din momentul alegerii hibridului de sorg. Dacă agricultorul dorește să semene grâu sau orz de toamnă, este preferabil să semene hibrizi de sorg timpurii sau semitimpurii. Astfel, el va putea recolta sorgul înainte de 1 octombrie și semăna grâu sau orz în condiții propice. Hibriizi târzii vor fi recoltați după 1 octombrie sau chiar mai târziu, în funcție de zonă. În acest caz, instalarea cerealelor de toamnă riscă să aibă loc în condiții de umiditate, care vor afecta calitatea înființării culturii. Pe de altă parte, dacă după sorg se seamănă o cultură de primăvară, este de preferat ca acest lucru să aibă loc după un sorg recoltat târziu.

2. Nu trebuie să ne ferim de nici o cultură, după sorg, dar… după sorg, nu se recomandă semănatul unui grâu dur, din cauza riscului micotoxinelor. În cazul grâului moale, sunt de preferat hibrizii rezistenți la fuzarioză. Dacă se seamănă un grâu dur sau un hibrid de grâu moale sensibil la fuzarioză, trebuie avută în vedere o protecție antifungică adecvată. În ce privește culturile de primăvară, precum orzul de primăvară, floarea-soarelui sau soia, ele pot succeda sorgul fără probleme.

3. Consumul de azot al sorgului nu ridică probleme, dacă… fertilizarea culturii succesoare este realizată atent. Prin însăși funcționarea sistemului său radicular, sorgul preia o mare parte din azotul mineral disponibil în sol, lăsând un procent scăzut de azot rezidual. Pentru a nu afecta cultura următoare, producătorul trebuie să adapteze aportul de azot de care va avea nevoie aceasta, prin metoda de calcul al bilanțului azotat. La culturile de grâu sau orz, se recomandă aplicarea unui tratament timpuriu, cu azot, la ieșirea din iarnă.

4. Chiar dacă sorgul lasă o cantitate mare de resturi de cultură, înființarea culturii următoare se poate asigura fără probleme, mai ales dacă se optează pentru semănatul direct, cu o semănătoare de tip semi-direct, cu discuri. Bobul este plasat în brazdă fără ca resturile să fie dizlocate. În acest caz, resturile de sorg nu trebuie tocate. O altă posibilitate: în cazul în care condițiile permit acest lucru, se pot efectua lucrări superficiale ale solului (o trecere sau mai multe) pentru îngroparea resturilor de sorg, cu ajutorul unei mașini cu discuri (resturile de cultură vor trebui tocate, în prealabil). Aceste lucrări vor asigura, astfel, un amestec optim de sol și paie și vor facilita trecerea semănătorii.

5. Sorgul este o cultură premergătoare cu avantaje multiple. Spre exemplu, sorgul are un efect repelent asupra nematozilor, ajută la structurarea solului și poate contribui la drenarea acestuia, grație rădăcinilor sale adânci și numeroase. În cazul în care cultura următoare este una de primăvară, se pot realiza două culturi de primăvară succesive – fapt care ajută la combaterea speciilor de graminee dificile (raigrasul, coada-vulpii ș.a.).

Continuați?

Cultiva sorg și ne spun de ce

Deplasări în teren, vizite ale reprezentanților presei agricole… sorgul se exprimă pe toate planurile