„Seeds for Future”, în teren

 

În Franța, reprezentanții „Seeeds for Future” au luat cuvântul pentru prima dată în cadrul evenimentului „Culturales”, unde au fost prezenți zece mii de participanți. Această acțiune de comunicare, care se înscrie pe linia planurilor de acțiune precedente, a fost primită pozitiv de către agricultori. Aceștia au pus multe întrebări despre sorg – referitoare atât la tehnologia de producție, cât și la debușeele culturii (producția de furaje, consumul uman sau cel furajer). Întrunirile au confirmat interesul producătorilor pentru sorg și nevoia lor de a fi informați pe această temă. Este și motivul pentru care sunt în pregătire o serie de publicații (articole și materiale video), atât în presa scrisă, cât și pe rețeaua web și rețelele sociale, care vor furniza informații și exemple concrete, unui public doritor de informații și pasionat de acest subiect. Există deja mai multe broșuri tehnice, disponibile în rubricile agronomie și debușee.

 

Următoarea întâlnire cu agricultorii din Franța va avea loc în cadrul Congresului European al Sorgului, prevăzut pentru 12-13 octombrie 2021, la Toulouse. Programul congresului și pagina de înscrieri pot fi accesate aici.

 

În România, în cadrul salonului INDAGRA, de la București, reprezentanții „Seeds for Future” vor pune accentul pe hibrizii de ultimă oră, precum și pe practicile agronomice și piețele de desfacere ale sorgului. Întâlnirea va avea loc în perioada 27-31 octombrie. Sunt așteptați mulți agricultori, iar la eveniment va fi prezentă toată echipa Sorghum ID.

Continuați?

Publicul doritor de informații poate găsi răspunsuri la întrebări la distanță de un clic.

Congresul Sorgului – 2021 – Este momentul înscrierilor