Suprafețe mai mari, randamente crescute. Sorgul progresează în continuare.

 

Suntem la sfârșitul lunii octombrie, iar lucrările de recoltare a sorgului sunt încheiate pe majoritatea suprafețelor, permițând un prim bilanț al producției. Astfel, producția europeană de sorg (UE-28, plus Ucraina și Rusia) se apropie de 1,3 milioane t. Este un nivel de producție bun, superior celui precedent. El se datorează, în principal, creșterii suprafețelor în toate țările europene, precum și obținerii unor producții medii ridicate în Europa Centrală și de Est.

În Bulgaria, România și Ungaria, producțiile medii sunt estimate la 5 t/ha. În Ucraina și Rusia, ele sunt foarte heterogene, mergând de la 2 t/ha până la peste 7 t/ha pe solele cele mai productive – mai ales acolo unde s-au semănat hibrizi de sorg cu genetică performantă. În Austria, producțiile sunt ridicate și stabile, situându-se la 10 t/ha.

În vestul Europei, tendința este opusă, cu randamente în ușoară scădere în Franța, Spania și Italia. Motivul principal este lipsa precipitațiilor în lunile iunie, iulie și august, cuplată cu temperaturi extrem de ridicate. În Franța, se estimează o producție medie de 5 t/ha, cu 0,3 t mai puțin față de anul trecut. Spania înregistrează o scădere de 1 t/ha și randamente de 4,8 t/ha. În Italia, se estimează un nivel de 6,5 t/ha, în scădere cu 1,5 t/ha față de recolta anului 2018. În ciuda condițiilor climatice dificile, sorgul prezintă niveluri ridicate ale producției medii și o bună rezistență, în contextul încălzirii climatice.

Russie : 90 000 ha – 200 000 T
France : 70 000 ha (+14%) – 350 000 T
Ukraine : 54 000 ha (+25%) – 180 000 T
Italie : 46 000 ha (+9%) – 300 000 T
Hongrie : 20 000 ha (+50%) – 90 000 T
Roumanie : 19 000 ha (+18%) – 95 000 T
Espagne : 9 000 ha (+28%) – 43 000 T
Bulgarie : 4 000 ha (+100%) – 18 000 T
Autriche : 4 000 ha (+30%) – 40 000 T

Continuați?

La începutul anului 2020, sorgul va fi prezent în numeroase saloane agricole.

Sorgul de Bologna este potrivit pentru toate piețele de desfacere