Sorgul, sursă de energie electrică? Da, se poate.

 


Alegerea hibridului potrivit

Producătorul trebuie să aleagă un hibrid de sorg pentru biomasă, care poate ajunge la înălțimea de 5 m și poate produce o cantitate de biomasă foarte mare, respectiv, de până la 80 t masă verde/ha. Rezistent la cădere, acest tip de sorg este lemnos – așadar, inadecvat pentru producția de furaje.

Prima etapă a recoltării: tocarea

Tocarea este prima etapă a recoltării și are ca obiect planta întreagă. Ca metodă de lucru, există două variante: mașina de tocat cu ciocănele și mașina de tocat cu ciocuri, pentru porumb.

Stânga: mașină de tocat cu ciocuri, pentru porumb. Dreapta: mașină de tocat cu ciocănele

 

Plantele tocate cu mașina cu ciocuri (stânga) dau fragmente mai mari decât cele rezultate în urma tocării cu ciocănele (dreapta), însă acest lucru nu are consecințe asupra calității balotării.

 

Uscarea și dispunerea în brazde

După etapa tocării, plantele de sorg se lasă pe sol timp de 5-7 zile, în vederea uscării. Apoi sunt dispuse în brazde.

 

 

 

 

 

Balotare și… livrare
Ultima etapă de producție este balotarea.

Baloții de sorg sunt apoi transportați la unitatea de procesare, unde vor fi transformați în energie electrică.

 

În fiecare an, această uzină procesează echivalentul a 40 000 t de biomasă, alimentând cu energie electrică cca 60 000 de locuințe.

 

Continuați?

Suprafețe mai mari, randamente crescute. Sorgul progresează în continuare.

La începutul anului 2020, sorgul va fi prezent în numeroase saloane agricole.