Sorgul prinde rădăcini în toată Europa: proba indubitabilă

 

După Bulgaria, Spania și România, sorgul se află în centrul atenției în sud-vestul Franței. Și nu este decât începutul.

Sorghum ID în Bulgaria, pentru promovarea sorgului în rândul fabricilor de nutrețuri:
În cadrul acțiunilor de promovare pe care le desfășoară, asociația Sorghum ID a participat la o conferință organizată de BFMA (Asociația Bulgară a FNC-urilor), în data de 20 aprilie. În fața a cca o sută de participanți, asociația și-a prezentat obiectivele și dezideratele, subliniind totodată atuurile pe care le are sorgul în furajarea animalelor – în special în sectorul monogastricelor. Apoi a discutat despre materialul genetic european, care nu conține tanin, pentru a înlătura temerile legate de utilizarea sorgului în rețetele industriale. Prezentarea reprezentanților organizației Sorghum ID a fost completată de către cea a d-lui dr. Kalin Slanev, de la Institutul agricol din Șumen (membru al asociației Sorghum ID), care a vorbit despre utilitatea agronomică a sorgului în Bulgaria, mai ales în condițiile de secetă repetată și temperaturi foarte ridicate cu care se confruntă această țară, în special în sud. Deși sectorul sorgului este încă slab dezvoltat în Bulgaria (cca 6000 ha), evenimentul a suscitat interesul agenților economici din domeniu, care constituie o verigă esențială în dezvoltarea acestei culturi.

Sorghum ID promovează sorgul în Spania și România:
În cadrul acțiunilor de promovare pe care le desfășoară, organizația Sorghum ID a participat la două conferințe de profil, în luna martie a acestui an. Prima a avut loc în Spania (la nord-vest de Madrid, în regiunea Castilia-León) și a avut ca temă producția pe timp de secetă. La acest eveniment au participat 230 de producători. De mai mulți ani, Spania suferă de pe urma unor secete recurente. Când aceste probleme sunt dublate de restricțiile de irigare, simplul fapt de a produce devine din ce în ce mai greu. În acest context, organizația Sorghum ID a prezentat cultura sorgului, subliniindu-i rezistența la secetă. În paralel, s-a discutat despre valorificarea acestei culturi, având în vedere faptul că Spania folosește mult sorg în furajarea porcinelor, importat mai ales din Franța și Ucraina. Cea de-a doua conferință a avut loc în România, la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Biologie și Nutriție Animală de la Balotești, din apropiere de București. Organizată la inițiativa Asociației Naționale a Fabricanților de Nutrețuri Combinate, conferința s-a adresat reprezentanților din industrie și comercianților și i-a oferit asociației Sorghum ID prilejul de a susține o prezentare referitoare la piața europeană a sorgului și la avantajele acestuia în furajarea animalelor – în special la speciile monogastrice (pasăre și porc). De asemenea, a scos în evidență conținutul foarte redus de taninuri al soiurilor europene de sorg, înlăturându-se astfel părerile preconcepute și temerile legate de utilizarea sorgului în rații.

Sorghum ID, la „Culturales” – un eveniment agronomic francez, anual, care nu trebuie ratat
„Les Culturales” este mai mult decât un salon agricol. El reunește 250 expozanți și este o „vitrină” agronomică, de cercetare și dezvoltare în domeniul producțiilor vegetale – în special al cerealelor. Astfel, pentru cei 10000 de vizitatori, el oferă o ocazia unică de a realiza schimburi de idei cu specialiști și cercetători, în vederea găsirii unor metode de lucru noi și idei inovatoare. Organizația Sorghum ID își are locul ei în cadrul acestui eveniment, mai ales în ediția de acest an (2018), dat fiind faptul că „Les Culturales” s-a desfășurat în regiunea orașului Toulouse – zonă de predilecție pentru cultura sorgului. Astfel, numeroși producători și directori de societăți agricole au fost prezenți la standul organizației Sorghum ID, căutând răspunsuri la diverse întrebări și solicitând informații foarte diverse, legate de hibrizi, diferitele tipuri de sorg, piețele de desfacere ale acestei culturi și modul de valorificare a acesteia: consum uman, consum furajer sau producția de metan. Standul Sorghum ID a fost unul convivial, unde vizitatorii au putut gusta bere de sorg și floricele de sorg.

 

Continuați?

CHESTIONAR 2

Cooperativa Arterris utilizează sorg încă din anii ’80