Sorgul: avantaje nutritive interesante pentru furajarea animalelor

 

Recolta europeană de sorg a anului 2017 – una dintre cele mai bune din ultimii zece ani – indică o creștere a suprafețelor și a producțiilor medii – care au înregistrat niveluri peste cele din 2016. Condițiile meteorologice din 2017 au limitat, în general, stresul hidric din stadiul sensibil al înspicării. În contextul temperaturilor cumulate, majoritatea recoltelor au avut loc destul de devreme, desfășurându-se între mijlocul lunii septembrie și mijlocul lui octombrie, cu niveluri de umiditate situate adesea sub 20 % sau chiar sub 15 %, în unele țări (România, Ucraina și Rusia).
Nivelul energetic al sorgului produs în Europa a rămas ridicat: 3845 kcal/kg s.u. (substanță uscată).

 

Conținut proteic stabil și o scădere ușoară a conținutului de amidon

Conținutul proteic mediu al recoltei a fost de10,7 % s.u. – aproape de nivelul anului 2016 (10,6 % s.u.) – și este similar mediei pe cinci ani (10,7 % s.u). Nivelurile proteice au variat între 10,1 și 12,1 % s.u., în funcție de probele prelevate. 35 % din probe au prezentat un conținut proteic de peste 11,0 % s.u.

Cu o medie de 76,2 % s.u., sorgul își confirmă conținutul ridicat de amidon. Acest procent înregistrează o scădere de 0,6 puncte față de 2016, depășind cu 0,4 puncte media ultimilor cinci ani (75,8 % s.u.). Conținutul de amidon din 2017 variază între 75,0 și 77,0 % s.u., în funcție de probe. 35 % din probe prezintă un conținut de amidon de peste 76,5 % s.u.

Conținutul mediu de grăsimi (4,5 % s.u.) este apropiat de nivelul anului 2016 (+ 0,2 puncte), depășind cu 0,4 % media ultimilor cinci ani (4,1 % s.u.). Conținutul de grăsimi variază între 3,9 și 5,2 % s.u., în funcție de probe. 35 % din probe prezintă un conținut de grăsimi de peste 4,5 % s.u.

 

Un nivel energetic ridicat

Cu un nivel energetic mediu de 3845 kcal/kg s.u., sorgul din recolta anului 2017 își confirmă valoarea energetică ridicată – caracteristică importantă în furajarea păsărilor. Această valoare este echivalentă cu cea din 2016 (+ 14 kcal/kg s.u.) și depășește cu 53 kcal/kg s.u. media ultimilor cinci ani (3792 kcal/kg s.u.).
Rezultatele sunt omogene de la o regiune la alta.

Conținutul de grăsimi (4,5 % s.u.) și nivelurile scăzute de fibre (conținutul de pereți insolubili în apă, de 8,6 % s.u.) explică valoarea energetică puțin mai ridicată a sorgului-boabe din acest an. Ea depășește cu 3,2 % cea a porumbului-boabe (respectiv, 3845 față de 3725 kcal/kg s.u., în medie, conform rezultatelor anchetei efectuate de FranceAgriMer în colaborare cu ARVALIS – Institut du végétal, în 2017).

Astfel, conținutul proteic și valoarea energetică ridicate ale sorgului-boabe din recolta anului 2017, precum și nivelurile scăzute de taninuri ale hibrizilor cultivați în Europa îi conferă sorgului-boabe atuuri indiscutabile în consumul furajer.

Rezultatele anului 2017 indică faptul că dacă operațiunile de colectare, uscare și depozitare a sorgului sunt efectuate corect, această cultură are toate șansele să își găsească o piață de desfacere importantă în sectorul furajer.


Despre organizarea anchetei

Ancheta s-a axat pe 10 departamente din Franța, care reprezintă cca 85 % din sectorul francez de colectare a sorgului. S-au efectuat prelevări de probe în cadrul centrelor de colectare din principalele bazine de producție. Prelevările de boabe au fost realizate în silozuri, la ieșirea din unitățile de uscare și la începutul perioadei de depozitare. A fost analizată compoziția chimică (proteine, amidon și grăsimi) pe douăzeci de probe elementare. Determinarea procentului de pereți celulari insolubili în apă și a valorii energetice – pe subiecți aviari (cocoși) – a fost efectuată pe baza a patru „amestecuri regionale” rezultate din reunirea probelor elementare din fiecare regiune.

Sursa: FranceAgriMer/ARVALIS – Institut du végétal/Anchetă calitativă realizată în rândul centrelor de colectare (2017)

Continuați?

SORGUL ȘI DVS.

Sorgul, pe mesele noastre