În această primăvară, sorgul a deschis dialogul pe toate planurile

Franța. Zi tematică, cu titlul: „Sorgul, plantă cu utilizări multiple. Care sunt piețele de desfacere care promit?” – organizată pe 15 mai, la Toulouse,

la inițiativa Centrului de Cooperare Internațională în domeniul cercetării agronomice axate pe dezvoltare (CIRAD) și a Institutului ARVALIS, în colaborare cu organizația Sorghum ID. Timp de o zi, 65 de profesioniști din domeniu (cercetători științifici, institute, producători de semințe, reprezentanți din industria procesării primare și secundare) le-au împărtășit colegilor lor experiența din domeniul sorgului. S-a discutat despre toate piețele de desfacere posibile ale sorgului: consumul uman, utilizarea industrială – precum coloranții, biomaterialele sau biocombustibilii. Programul zilei a cuprins două secțiuni: o întrunire în plen, în cadrul căreia specialiștii au prezentat stadiul actual al diverselor activități aflate în curs, apoi discuții de atelier. Cele trei ateliere organizate în acest sens au abordat trei teme: tehnologia sorgului (culturi succesive, acoperiri vegetale etc), consumul uman și producția de biomateriale. Prin aceste discuții s-au urmărit identificarea factorilor care frânează dezvoltarea sorgului pe aceste trei piețe de desfacere, și găsirea unor soluții care să remedieze aceste probleme, alături de diferitele institute prezente la eveniment, precum centrul CIRAD, Institutul ARVALIS, reprezentanții unor poli de competitivitate, reprezentanții organismelor cu profil tehnic de tip CRT CATAR, etc.

Ungaria. Conferință și stand Sorghum ID în Ungaria, în sud-estul acestei țări, în localitatea Hódmezővásárhely.

Acest salon agricol anual, destinat atât crescătorilor de animale, cât și cultivatorilor de cereale din Marea Câmpie Ungară are loc în apropierea graniței cu Serbia și România. Ungaria a înregistrat anul acesta o creștere importantă a suprafețelor sale de sorg, de la 11000 (în 2018) la 25000 ha (în primăvara anului 2019). Din motive legate mai ales de seceta din toamna trecută, suprafața de rapiță a Ungariei a scăzut foarte mult, fapt care i-a determinat pe producători să-și crească suprafețele de culturi de primăvară, în favoarea sorgului. Producătorii unguri se confruntă din ce în ce mai mult cu schimbările climatice (perioade lungi de secetă și temperaturi ridicate) și vor să-și diversifice asolamentele și să-și reducă, astfel, riscurile. Standul Sorghum ID a fost vizitat de numeroși producători interesați să obțină documentație tehnică și să cunoască diversele piețe de desfacere ale sorgului. Sectorul ungar al sorgului este în plină structurare; o serie de comercianți colectează deja sorg, fie pentru export în Italia sau Polonia, fie pentru consum furajer în sectorul porcinelor sau păsărilor. În cadrul salonului agricol a avut loc și o conferință referitoare la avantajele sorgului pentru agricultura ungară. Conferința, organizată de Universitatea din Szeged, a numărat circa o sută de participanți.

 

Franța. Organizația Sorghum ID a fost prezentă la salonul «Culturales», organizat de Institutul ARVALIS în perioada 5-6 iunie.

Pentru prima dată, salonul a avut loc în apropierea orașului Poitiers (regiunile Centre Val-de-Loire și Poitou-Charentes), zonă în care sorgul înregistrează o anume dezvoltare. Organizația Sorghum ID și-a prezentat aici o serie de acțiuni legate de promovarea culturii de sorg în Franța și Europa. În ciuda timpului ploios din prima zi, vizitatorii au fost numeroși (10000). Aceștia au beneficiat de multe informații referitoare la cultura sorgului – și în schimb, organizația Sorghum ID a putut identifica principalele probleme și întrebări cu care aceștia se confruntă. În acest sens, s-au desprins două aspecte majore: interesul pentru prelungirea rotațiilor și introducerea unei culturi de primăvară, în scopul gestionării buruienilor. În aceste regiuni, există multe exploatații în care rotația este bazată pe culturi de toamnă (grâu, orz și rapiță). Introducerea sorgului în zonele irigabile (sau nu) se dovedește, deci, o alternativă interesantă pentru prelungirea rotațiilor și pentru combaterea infestării cu buruieni a parcelelor.

 

România. Vizită de studiu vizând cunoașterea culturii sorgului, destinată unui grup de români cu rol de factori de influență în sector.

În cadrul planurilor de promovare europeană și în colaborare cu APPR (Asociația Producătorilor Români de Porumb și de sorg), organizația Sorghum ID a organizat, în perioada 12-13 iunie, o vizită de studiu în județele Oradea și Timișoara. Astfel, trei producători din regiunea de sud a României, alături de trei jurnaliști agricoli și un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii au putut constata atuurile acestei culturi sub aspect agronomic, precum și avantajele bobului de sorg în furajare, cu ocazia unei vizite la societatea Nutrientul – una dintre cele mai importante unități de producție a păsărilor, porcilor și furajelor pentru animale. Deplasarea s-a încheiat cu o prezentare realizată de Yannick Carel, inginer din cadrul Institutului ARVALIS, care a vorbit despre piața sorgului la nivel european și mondial, cu accent pe urmările războiului dintre China și S.U.A. privind schimburile comerciale de sorg.

Continuați?

Fișă tehnică referitoare la dăunătorii sorgului

Sorgul și tehnologiile de cultură inovatoare