Este China o potențială piață pentru sorgul european?

Un comentariu de către Li Zhao Yu – responsabil al Biroului France Export Céréales, din Beijing, China

Continuați?

Sorgul, în mass-media

Creșteri de + 6% (suprafețe) și + 14% (producție). În 2018, producția de sorg din Uniunea Europeană a crescut