Sorgul și progresul genetic: direcții de cercetare și perspective

 

Producții medii în creștere

În ultimii cincizeci de ani, datorită progreselor genetice, randamentul sorgului-boabe s-a dublat, crescând de la 3 la 6 t/ha. Curba de creștere este ilustrată în graficul de mai jos (sursa: ARVALIS – Institutul sectorului vegetal).

 

 

 

Toleranța la frig și vigoarea la răsărire

Obținătorii de semințe depun o muncă de cercetare susținută în ce privește criteriile de toleranță la frig și vigoarea la răsărire. Toleranța la frig este un criteriu esențial pentru extinderea zonelor de producție a sorgului în nordul Europei. În prezent, sorgul nu se poate semăna la temperaturi ale solului mai mici de 12°C. La hibrizii viitori, acest prag ar putea fi coborât, permițându-le producătorilor să semene mai devreme și asigurând, totodată, și o recoltă mai precoce, cu un potențial productiv mai ridicat și o calitate mai bună a bobului.

 

Noi avantaje ale sorgului

Pe lângă cele două criterii de bază – vigoarea la răsărire și toleranța la frig –, cercetătorii explorează și alte direcții de progres. Obiectivul acestor eforturi este de a înzestra sorgul cu calități care să răspundă așteptărilor pieței europene. Exemple:

– crearea unor hibrizi de sorg cu o textură și structură a bobului care să faciliteze și mai mult procesarea, în vederea obținerii de produse destinate consumului uman;

– exploatarea bogatei diversități genetice a sorgului sălbatic (care prezintă numeroase populații), prin identificarea unor noi caractere de interes (non-OMG) care ar putea fi utilizate în viitorul apropiat. Astfel, grație geneticii, se poate crește conținutul proteic, precum și digestibilitatea acestor tipuri de sorg. De asemenea, eforturile geneticienilor au în vedere creșterea în continuare a producțiilor medii, prin ameliorarea înfloririi și fertilității;

– combinarea calităților sorgului-siloz: înzestrarea noilor hibrizi de tip BmR/cu nervura centrală brună (a căror particularitate este conținutul scăzut de lignină, dar și o valoare nutritivă și o digestibilitate similare cu cele ale porumbului-siloz) cu o bună rezistență la cădere.

Reînnoirea din sectorul public de cercetare va da și ea un semnal puternic pentru dezvoltarea sorgului în Europa!

Continuați?

Sorgul, prezentat la Kiev și la Moscova

Viitorul sorgului, în Turcia