Sorgul furajer – bunele practici

 

De la pășunat până la administrarea de furaj verde, sorgul furajer deține numeroase avantaje. Detalii și exemple de bune practici cu Frédéric Guedj, responsabil de dezvoltare a pieței de sorg din Europa, în cadrul companiei Lidea.

Sorgul prezintă două grupe furajere: hibrizii cu o singură recoltare, folosiți pentru însilozare, și cei cu mai multe recoltări, care se pot stoca în sisteme de tip „silobag”, se pot însiloza, administra ca furaj verde, sau se pot folosi în pășunat.

Două sfaturi simple, pentru hibrizii cu mai multe recoltări

În unele cazuri, ingerarea plantelor tinere (la hibrizii cu mai multe recoltări) în sistem de pășunat poate prezenta riscuri, din cauza conținutului de durină: „Deși durina se difuzează în planta de sorg în timpul creșterii, ea se concentrează în foarte puțină biomasă, în stadiul de plantă tânără. Consumul de plante tinere în cantități mari poate, astfel, produce un risc de intoxicație, animalelor”, explică Frédéric Guedj. Acest risc poate fi evitat ușor, respectând două reguli elementare:

 

Pentru pășunat, nu coborâți sub o dimensiune minimă a plantelor

Nu lăsați animalele să pască sorg înainte ca plantele să nu fi atins 40-50 cm, în cazul ierbii de Sudan (tip Piper) și peste 60-70 cm, în cazul hibrizilor (încrucișări de tip sorg comun + iarbă de Sudan, sau iarbă de Sudan + iarbă de Sudan). Nu există nici un risc demonstrat, în cazul plantelor mai mature.

24 ore de repaus înainte de administrarea în verde sau sub formă de fân

În cazul administrării ca furaj verde sau fân, cosiți plantele cu 24 de ore înainte de utilizare. Acest lucru vă va permite să preveniți orice tip de risc.

 

Sorgul cu o singură recoltare

„La sorgurile furajere cu o singură recoltare, nu s-a observat nici un fel de problemă legată de aministrarea ca siloz în timpul iernii”, precizează Frédéric Guedj. Durina este, într-adevăr, un acid foarte volatil, care dispare foarte rapid după recoltare. Riscul toxicității este nul în cazul cosirii, iar însilozarea nu necesită nici o măsură de precauție deosebită.”