„Sorgul este un sector de viitor, care oferă multe posibilități”

 

Aude Carrera este inginer agronom regional, în cadrul Institutului ARVALIS, de paisprezece ani, și este pe punctul de a prelua ștafeta de la Jean-Luc Verdier, ca specialist responsabil cu dinamizarea sectorului sorgului.

După încheierea studiilor universitare și o teză de doctorat realizată în cadrul institulului public de cercetări INRAE, în 2006, Aude Carrera a fost angajată de Institutul ARVALIS, în 2008, ca inginer agronom regional. „Acest post mi se potrivește întru totul: polivalent și tehnic în același timp, el implică și o relație de comunicare cu partenerii noștri de lucru și are ca obiectiv transferul de cunoștințe.”

Calitatea fitosanitară și modificările climatice
Ca inginer de teren într-o regiune care acoperă trei departamente din sud-vestul Franței, Aude Carrera desfășoară activități legate de cultura cerealelor păioase și a porumbului, dar și de irigații și modificările climatice. Mai ales în 2021, ea a lucrat în proiectul Climassol, finanțat de regiunea Aquitaniei, în care, prin sistemul „ASALEE”[1], sunt create scenarii de asolamente adaptate modificărilor climatice.

În urma cercetărilor mele, s-au desprins două aspecte principale: calitatea fitosanitară și modificările climatice.

 

Accent pe prioritățile sectorului sorgului

În luna iunie a anului 2023, Aude Carrera îi va urma lui Jean-Luc Verdier în postul de responsabil pentru dinamizarea sectorului sorgului, în cadrul Institutului ARVALIS.
Prin intermediul mai multor organizații și întruniri, printre care și simpozionul comisiilor naționale, care reunește producătorii din întreaga Franță în scopul schimburilor de informații legate de sectorul sorgului, specialista va stabili și va coordona activitățile prioritare care urmează a fi derulate pentru acest sector.
Un prilej binevenit pentru Aude Carrera: „Îmi doream să lucrez în domeniul unei culturi de diversificare, a cărei valoare adăugată să poată suscita interesul producătorilor, fără a afecta culturile aflate deja în lanțul de producție.”

 

O rețea bine structurată, la scară umană

„Sectorul sorgului deține o rețea bine structurată, solidară și bazată pe parteneriate multiple. Interlocutorii motivați și inspirați ies în evidență imediat. Este un sector activ la o scară umană, plin de proiecte, perspective și experimente!” ne spune cu entuziasm Aude Carrera.
Este un sector care a fost animat timp de mulți ani de Jean-Luc Verdier, pe care inginera îl menționează cu respect: „Pe lângă competența lui, recunoscută de toată lumea, Jean-Luc Verdier este un mare pedagog, căruia îi place să transmită mai departe. De altfel, în clipa de față, domnia-sa lucrează la un manual tehnic referitor la cultura sorgului, o lucrare care va fi o moștenire frumoasă, de la acest specialist.”
Aude se va sprijini, de asemenea, pe o echipă de colaboratori interni, prezenți în teritoriu, acolo unde cultura sorgului se află în plină dezvoltare, precum și pe specialiști în combaterea buruienilor, îngrășăminte și furaje.

 

 

1. ASALEE este un instrument care, pe baza datelor care descriu exploatația agricolă și modul în care este gestionată irigarea, permite compararea parcelelor de cultură prin simularea rezultatelor tehnice și economice, a timpului de lucru și a consumului de apă pentru irigații.

Continuați?

Sorgul, în centrul atenției, la București

Axéréal România: o filială axată pe sorg