Nitrosorg: un proiect de colaborare, axat pe sorg

 

Proiectul de colaborare Nitrosorg și-a fixat niște obiective precise: îmbunătățirea selecției hibrizilor de sorg prin maximizarea calității acestora (mai ales din perspectiva conținutului de proteine, digestibilității acestora și adaptării lor în nutriția aviară) și transmiterea cunoștințelor dobândite actorilor din sectorul selecției.

În cadrul Comitetului director organizat recent de Sorghum ID, Nancy Terrier, cercetătoare la Institutul INRAE, a prezentat proiectul Nitrosorg, pe care îl coordonează alături de David Pot (CIRAD). În opinia specialistei, sorgul – ale cărui suprafețe ar trebui să crească, pe fondul modificărilor climatice – ar putea deveni o sursă de proteine importantă. Pentru a îmbunătăți conținutul de proteine digestibile al plantei, cercetările se axează pe ameliorarea gamei de hibrizi. Proiectul Nitrosorg își propune să studieze cauzele slabei digestibilități a proteinelor de sorg. În acest scop, cercetătorii se vor organiza în trei grupe de lucru principale, pentru a înțelege mai bine mecanismele responsabile în acest sens și pentru a le furniza partenerilor din producție instrumente de fenotipare și previzionare la scară mare.
O muncă de proporții, care reunește un număr mare de parteneri, timp de trei ani, și care suscită mult entuziasm în rândul profesioniștilor din sectorul sorgului.

Trei grupuri de lucru

Grupul nr. 1 studiază producția de cereale obținută din diferite genotipuri de sorg (ofertă comercială, diversitate la nivel mondial, programe de selecție).

Grupul nr. 2 se ocupă cu crearea unor instrumente de caracterizare și predicție a calității cerealelor, prin: achiziționarea și dezvoltarea calibrării de tip SPIR[1]; standardizarea loturilor experimentale a partenerilor; colectarea de date referitoare la calitatea cerealelor; genotipare; crearea unor metode de calibrare genomică în vederea estimării prealabile a calității cerealelor; utilizarea selecției fenomice pentru a optimiza selecția.

În urma muncii efectuate de grupurile 1 și 2, grupul 3 selectează și analizează cinci genotipuri. Scopul grupului 3 este de a înțelege factorii care influențează digestibilitatea proteinelor în furajarea păsărilor, prin experimente in vitro și in vivo.

O a patra activitate este axată pe coordonarea lucrărilor efectuate și valorificarea acestora.

Inițiat în ianuarie 2022 după ce a obținut o finanțare CASDAR, acest proiect de cercetare pe termen lung se va încheia pe 30 iunie 2025. Rezultatele proiectului vor ajuta la selectarea unor hibrizi care oferă un conținut și o digestibilitate mai bune a proteinelor și boabelor de sorg, asigurând, astfel, o cereală cu o valoare nutritivă mai bună pentru sectorul furajer.

Accesați prezentarea

[1] Spectroscopie în infraroșu apropiat

Partenerii din acest proiect sunt: UMR AGAP, IATE, BOA, PEAT, ITAVI, Eurosorgho și RAGT2N.

Continuați?

Activitatea de ameliorare: o rampă de lansare pentru sorg

Consecințele războiului din Ucraina asupra suprafețelor de sorg din Europa, în 2022