În cazul sorgului, există o marjă de progres considerabilă.

Întrebată despre potențialul sorgului în sectorul agroalimentar, Monia Caramma, de la firma Macaronicus SA (www.apuntino.com) este de părere că sorgul este utilizat sub capacitățile lui reale, în momentul de față. Monia Caramma ne explică de ce.

Continuați?

În această primăvară, sorgul a deschis dialogul pe toate planurile

Fișă tehnică referitoare la dăunătorii sorgului