Condițiile de răsărire sunt bune, pentru sorg

 

Primăvara a sosit deja, și este timpul să discutăm despre bunele practici de semănat, în cultura sorgului. Alegerea hibrizilor, stabilirea densității, adâncimii și epocii de semănat, temperatura solului și repartizarea spațială sunt aspecte-cheie în acest sens, iar Aude Carrera, ingineră regională din cadrul Institutului ARVALIS, ne-a explicat cum îi putem asigura condiții bune de răsărire acestei culturi.

Alegerea hibridului și solei potrivite

„Pentru a asigura un ciclu de producție bun, trebuie să alegem un hibrid dintr-o grupă de maturitate potrivită cadrului climatic din zona în care lucrăm, explică Aude Carrera. De exemplu, dacă regimul climatic este limitativ, va trebui să alegem un hibrid suficient de timpuriu, pentru a fi siguri că recoltarea la maturitate va avea loc în condiții bune.”

Pe lângă hibrid, un alt factor important este tipul solului: astfel, solurile fără profunzime trebuie evitate, dacă nu avem posibilități de irigare. Pentru a-i asigura sorgului condiții optime, solul parcelei trebuie să aibă un nivel de umiditate satisfăcător (care să favorizeze răsărirea) și o temperatură de minimum 12°C.

Semănatul – o etapă esențială pentru sorg  

Aude Carrera ne reamintește că de calitatea răsăririi și prinderii plantelor depinde randamentul potențial al culturii: „Sorgul este o cultură semănată destul de dens, dar etapa răsăririi este esențială. Pentru că vorbim de un bob minuscul, care are nevoie de condiții bune pentru a germina”.
De aceea, semănatul nu trebuie realizat nici prea aproape de suprafață, nici prea adânc: adâncimea optimă ar trebui cuprinsă între 2 și 4 cm, cu un pat germinativ bine afânat, care să asigure, totodată, un contact bun între bob și sol.

Calcularea densității semănatului

La sorg, densitatea semănatului ține de trei parametri principali: grupa de maturitate, tipul solului și procentul de pierdere la răsărire.

  1. Precocitatea hibridului
    „Cu cât hibridul este mai timpuriu, cu atât indicele foliar este mai slab, iar numărul de boabe per panicul este mai mic. Vom crește, deci, densitatea semănatului la hibrizii mai puțin timpurii și cu tardivitate mai mare.”
  2. Tipul solului
    „Densitatea semănatului depinde și de rezerva hidrică din sol: dacă semănăm prea dens, favorizăm biomasa, iar acest lucru poate epuiza rezerva de apă. De aceea, trebuie să ținem cont de rezerva hidrică a solului (sau de capacitatea de irigare de care dispunem), în etapa semănatului.”
  3. Procentul de pierdere la răsărire
    „Sorgul are o capacitate germinativă ușor scăzută. De aceea, trebuie să luăm în calcul o pierdere de 20 %, la răsărire.”

Cum stabilim repartizarea spațială a plantelor

Pentru a evita concurența, plantele trebuie bine repartizate în spațiu. La sorg, distanțele practicate variază între 30 și 80 cm.

„Dacă este posibil, mai ales în cazul unei densități mari de semănat, folosiți distanțe mai mici: ideal, maximum 60 cm, ne spune Aude Carrera.
Bineînțeles, trebuie ținut cont de utilajul de semănat de care dispunem: semănătoarea mono-bob este de preferat pentru optimizarea producției medii. Pe de altă parte, se poate folosi și semănătoarea folosită la cereale, deși oferă o repartizare mai puțin uniformă a semințelor.”

Un mic impuls, la pornirea în vegetație

Aplicarea îngrășămintelor de tip starter este un avantaj cert, pentru că acest lucru asigură o vigoare la răsărire mai bună și o răsărire omogenă. „Aplicat în etapa semănatului, îngrășământul starter este format din elemente ca fosforul și azotul, care favorizează înrădăcinarea în fenofaza de debut și înființarea culturii, fapt care conduce la cele mai bune rezultate de producție”, adaugă Aude Carrera.

Atenție la dăunători!

Față de alte culturi, sorgul este mai puțin vulnerabil la pagubele provocate de păsări; pe de altă parte, el poate fi afectat de dăunătorii din sol. În solele unde există riscul prezenței viermilor-sârmă, se recomandă protejarea culturilor prin tratamente adecvate.

 Află mai multe

Continuați?

Cercetările INRAE privind digestibilitatea boabelor de sorg

Multifuncțional