Care sunt factorii agroclimatici care pot afecta cel mai mult producția medie a sorgului?

 

Sorgul este o cultură mai rezistentă la modificările climatice, decât alte culturi. Cu toate acestea, ea poate fi afectată de unele fenomene agroclimatice, care îi pot limita producția medie. Pentru a înțelege mai bine acești factori limitativi și a ajuta producătorii să le evite prin practici agronomice adaptate, Institutul ARVALIS a efectuat un studiu amplu, axat pe o bază de date de aproape douăzeci de ani de experimente. Această lucrare a fost prezentată în cadrul Congresului mondial al sorgului, la Montpellier, în iunie 2023.

Mii de loturi experimentale, pentru a înțelege mai bine factorii care pot limita productivitatea sorgului

Alături de o întreagă rețea de loturi experimentale, Institutul Arvalis, GEVES și UFS Sorgho au desfășurat o muncă de colaborare, pentru a evalua comportamentul soiurilor cultivate de sorg-boabe în diverse contexte pedoclimatice. Conduse pe parcursul a nouăsprezece ani, în cca douăzeci și două de locuri, pe un total de nouăzeci și cinci de genotipuri, evaluate pe perioade cuprinse între trei și șaisprezece ani, în regim irigat și neirigat, au permis construirea unei baze de date solide, de dimensiuni considerabile.

Pe baza acestui stoc de date, inginerii agronomi de la Institutul Arvalis au efectuat analize axate pe diverși indicatori agroclimatici care pot afecta producțiile medii.

Opt factori agroclimatici explică 87,6 % din producția medie a sorgului

Observațiile au fost făcute în șapte fenofaze-cheie ale sorgului.

Pentru fiecare din fenofazele-cheie și pentru întregul ciclu de dezvoltare s-au calculat nu mai puțin de opt variabile agroclimatice.

Se constată că 87,6 % din producția medie a sorgului depinde de aceste opt variabile agroclimatice. Se observă, de asemenea, că variabilele cele mai importante țin de temperaturile ridicate și disponibilul de apă.

Continuați?

Congresul european al sorgului

Sorgul vă dă cuvântul!