Cooperativa Arterris utilizează sorg încă din anii ’80

 

Miguel Lardeux, director comercial monogastrice, societatea Arterris

Pe piața monogastricelor, sorgul reprezintă cca 3000 t de materie-primă, din cele 17-18000 t de nutrețuri complete fabricate în acest sector.

Continuați?

Sorgul prinde rădăcini în toată Europa: proba indubitabilă

Faceți cunoștință cu Pop Sorghum!