Продуктивност.
Соргото
е сигурна култура.

Соргото е културата, чието производство расте, расте, расте…

Като пета световна зърнена култура с повече от 400 милиона декара, соргото от десетилетия е част от земеделския ландшафт. То е отглеждано слабо в Европа (поради което тя е голям вносител), но соргото има всички качества да се развие у нас.

Уникални селскостопански и почвеноклиматични предимства

Сравнително кратък вегетационен период, който прави соргото добра междинна култура, възможност да бъде засадено във всички видове почва, умерена нужда от ресурси и адаптиране към глобалното затопляне.

Ако добре си направим сметката,
соргото е чудесна възможност.

Италианската фермерка Фабиен Колети започва да отглежда сорго през 2017 г., когато се насочва към биологично земеделие. Две реколти по-късно тя се радва на добър добив и добра рентабилност.

Управление на риска

Като разнообразяват производството си със сорго, земеделците разполагат с допълнителна култура, която има много предимства при различни непредвидени обстоятелства (климат, колебания в цените на суровините и др.) В този смисъл соргото е сигурна култура.

Повишаващ се потенциал на добива

При отглеждане на сорго за зърно и при добре водоснабдени ситуации (валежи или напояване) се наблюдават редовно добиви от над 1 т/да, от 700 кг/да в Италия, между 500 и 600 кг/да във Франция, а в страните от Източна Европа значително увеличение на добива се постига лесно благодарение на хибридните сортове. Съществуват хибриди, подходящи за всеки отделен район – сорго за зърно, фуражно сорго с еднократно и многократно прибиране – благодарение на динамичността на европейските селекционери създаването на растителни видове отговаря на всички нужди на земеделците и на всички пазари.

Други ползи

Опазване на околната среда. Соргото е сигурна култура.

Опазване на водните ресурси. Соргото е сигурна култура.