Продуктивност.
Соргото
е сигурна култура.

Соргото е културата, чието производство расте, расте, расте…

Пета световна зърнена култура с производство от повече от 60 милиона тона годишна реколта в световен план, соргото е част от земеделския пейзаж от десетилетия насам. Отглежда се на всички континенти. Главно в Африка (30 милиона тона, т.е. 50% от произведените обеми), а също и в САЩ (10 милиона тона през 2019 г.), Бразилия, Аржентина, Австралия (основни страни износители), Китай, Индия и Мексико (3 страни, които произвеждат за свое-собствено потребление). Слабо култивирано досега в Европа, от няколко години насам соргото затвърждава позициите си. Производството там надхвърли 1 милион тона през 2019 година.
Много страни внасят сорго (Китай, Япония, Мексико, Испания, Италия). Следователно увеличаването на производството на сорго в Европа е стратегически въпрос.

Уникални селскостопански и почвеноклиматични предимства

Сравнително кратък вегетационен период, който прави соргото добра междинна култура, възможност да бъде засадено във всички видове почва, умерена нужда от ресурси и адаптиране към глобалното затопляне.

Ако добре си направим сметката,
соргото е чудесна възможност.

Италианската фермерка Фабиен Колети започва да отглежда сорго през 2017 г., когато се насочва към биологично земеделие. Две реколти по-късно тя се радва на добър добив и добра рентабилност.

Управление на риска

Като разнообразяват производството си със сорго, земеделците разполагат с допълнителна култура, която има много предимства при различни непредвидени обстоятелства (климат, колебания в цените на суровините и др.) В този смисъл соргото е сигурна култура.

Повишаващ се потенциал на добива

При отглеждане на сорго за зърно и при добре водоснабдени ситуации (валежи или напояване) се наблюдават редовно добиви от над 1 т/да, от 700 кг/да в Италия, между 500 и 600 кг/да във Франция, а в страните от Източна Европа значително увеличение на добива се постига лесно благодарение на хибридните сортове. Съществуват хибриди, подходящи за всеки отделен район – сорго за зърно, фуражно сорго с еднократно и многократно прибиране – благодарение на динамичността на европейските селекционери създаването на растителни видове отговаря на всички нужди на земеделците и на всички пазари.

Основните предимства на соргото според фермерите

По инициатива на Sorghum ID, Арвалис – Институт по растениевъдство (Arvalis -Institut du végétal) и асоциацията ProSorgho наскоро беше проведено проучване сред около 100 френски производители на сорго за зърно, за да се разберат по-добре техните мотиви за производство на сорго. Тестовото поле обхваща няколко производствени зони: по-специално Югозападна Франция (историческа люлка на културата във Франция) и Вал дьо Лоар Пуату-Шарант (където отглеждането му се развива от няколко години насам).

Като цяло се открояват 4 основни аргумента: ниска консумация на вода, рентабилност, диверсификация, лесно отглеждане на културата.

Но фермерите ценят високо соргото и заради неговата издръжливост, способността му да прекъсва цикъла на болестите и плевелите, факта, че не се нуждае от специфично оборудване, подобрява структурата на почвата, не е времеемко, позволява използване на почви с по-нисък потенциал и т.н. С други думи, след първото отглеждане на сорго фермерите продължават с култивирането му

Изтеглете проучване, проведено сред френските фермери

Други ползи

Опазване на околната среда. Соргото е сигурна култура.

Опазване на водните ресурси. Соргото е сигурна култура.