Relay cropping и сорго:
иновативна техника!

Какво е relay-cropping?

Relay-cropping е въвеждането на една култура във вече засадена култура и чиято дата за събиране на реколтата е различна от тази на другата. Например зимен ечемик + сорго. Това доста се различава от „двойната“ култура, защото в този случай 2 култури се следват през една и съща година на един и същ парцел.

За „щафетната“ култура – предимствата, търсени с relay-cropping (които двойната култура не може да предостави), са в няколко насоки:

  • Удължаване цикъла на културата
  • По-ранно събиране на реколтата
  • Намаляване на влагата при събиране на реколтата
  • Ограничаване на нуждата от поливане.

За по-подробни данни през 2018 г. техническият институт Arvalis проведе сравнителни тестове със сорго – бяха сравнени 3 различни подхода: класическа култура (само сорго), relay cropping (ечемик + сорго) и двойна култура (ечемик и след него – сорго)

Класическа култура:

Сорго, засято на 9 май – 40 семена/м2, с разстояние от 58 см.

Relay Cropping : 

извършеният тест комбинира зимен ечемик и сорго. Зимният ечемик е засаден през октомври или ноември, а соргото е посято през май сред ечемика. Ечемикът е засят със сеялка за зърнени култури, като се редуват 2 затворени бразди и 2 отворени бразди. Така че плътността на ечемика за парцела с relay-cropping (150 семена/м2) е 2 пъти по-малка от тази в „класически“ парцел (300 семена/м2). След това техниката на отглеждане на ечемика остава същата.

Соргото е засято на 9 май сред ечемика с еднозърнова сеялка, регулирана така, че да минава между редовете ечемик. Плътността на засяването е 40 семена/м2, както и на соргото, засявано като класическа култура.

 

Двойна култура:

като двойна култура соргото е засято на 29 юни, след събиране на реколтата ечемик, 40 семена/м2. Сортът е рàнен.

Резултати

За тази първа тестова година получените добиви при различните подходи са следните:

Ечемик

  • класически подход  : 62,2 квинтала на хектар
  • Relay-cropping : 57,9 квинтала на хектар

Т.е. загуба от само 5% при relay cropping в сравнение с отглеждането на ечемик като класическа технология. През другите години са наблюдавани загуби от 10 до 15%.

Сорго :

  • класически подход  : 93,3 квинтала на хектар, 18,3% влажност, като реколтата е събрана на 18 октомври.
  • Relay-cropping : 56,4 квинтала на хектар, 20,9% влажност, като реколтата е събрана на 18 октомври.
  • двойна култура  : 37,2 квинтала на хектар, 26,9% влажност, като реколтата е събрана на 31 октомври.

Важно е да се отбележи, че тестът е извършен на поливан парцел (поливане през средата на май на ечемика) и след това 5 поливания през лятото (на всеки 15 дни, считано от 2 юли). Използвани са общо 193 мм вода.

В този контекст сорго Relay Cropping позволява по-голямо производство от това при двойната култура с влажност под 6%. Следователно този резултат остава обещаващ, но трябва да се потвърди с други тестове. Отглеждането на 3 култури за 2 години може да бъде интересна възможност, като е необходимо обаче да се контролират производствените разходи и водният дефицит.

Няколко насоки: сеитба, събиране на реколтата

Сеитба.

Сеялката и тракторът трябва да се регулират на правилната ширина, за да преминат между браздите с ечемик. Достатъчно е да се плъзнат елементите по гредата и задвижващите колела да се поставят от външната страна, на мястото на работните елементи.

Събиране на реколтата:

На резачките на комбайна са поставени предпазители (Flexxifinger), за да полегне соргото и да не бъде то отрязано по време на събирането на реколтата ечемик. Смачканото от гумите сорго при събирането на реколтата ечемик тази година не е силно засегнато.