همایش ۲۰۱۶

متن تمامی گزارشاتی را که در همایش ارایه شده اند و همچنین پوسترها را در کتابخانه جستجو کنید

 متن افتتاحیه اولین همایش اروپایی سورگوم
دانیل پیروب ـ رییس CPEM فرانسه

تصویری از کشت سورگوم در اروپا و جهان
الیویه بویه مدیر عامل  ـAGRITEL اوکراین
متن گزارش را بخوانید

کارگروه ۱: از تولید انرژی تا تغذیه دام و انسان

استفاده های مختلف و متنوع سورگوم دانه ای و علوفه ای و بیوماس انها

 تولید بیوگازبا استفاده از بیوماس سورگوم
دکتر ماندی فریتز مسول بخش کشت برای تولید انرژی های پایدار انستیتو TFZ المان
متن گزارش را بخوانید

خواص دانه سورگوم در تغذیه دام و طیور
کاتالین فودولو مدیر فنی تغذیه و فورمولاسیون شرکت GUYOMARC رومانی
متن گزارش را بخوانید

سورگوم سیلاژ : مکمل ذرت
الکسیس فرارد مهندس متخصص دام و استفاده بهینه از علوفه در مرگز تحقیقاتی کشاورزی ARVALIS فرانسه
متن گزارش را بخوانید

استفاده سورگوم در تولید ما الشعیر٬ تجربه در افریقا
بوپ ساندرینو ارندت مدیرتوسعهOCP AFRICA کامرون
متن گزارش را بخوانید

کارگروه۲: تحقیقات پیشرو برای ارتقا ژنتیکی

 عملکرد و بازدهی را با تنوع ژنتیکی بهینه کنیم٬ نو اواری و کیفیت ارقام بذر

 چالش های تکثیر سورگوم در جهان و امریکا
کارگروه دکتر جف دالیرگ مدیر KARE امریکا
متن گزارش را بخوانید

جواب چالش های جدید  تولید سورگوم در اروپا با استقاده از ژنتیک و استراتژی های جدید اصلاح و تکثیر بذر
 دکتر داوید پوت محقق CIRAD  فرانسه
متن گزارش را بخوانید

محور های جدید تحقیقات
پاتریس ژانسون  متخصص اصلاح PROSORGHO  EUROSORGHO فرانسه
متن گزارش را بخوانید

تکثیر بذر : اهمیت کیفیت
کریستوف رویارد مدیر فنی بذر وسموم ESA بلژیک
متن گزارش را بخوانید

کارگروه۳: کدام فن اوری برای بهترین عملکرد ؟

استفاده از خواص کشاورزی و محیط زیستی کشت سورگوم

 اهمیت کشت سورگوم در تناوب کشت در فرانسه برای تولید بیوگاز از طریق بیوماس
کدام ژان لوک وردیه مهندس کشاورزی موسسه تخقیقاتی کشاورزیARVALIS فرانسه
متن گزارش را بخوانید

کشت سورگوم در محیط کم اب در امریکا
دکتر برنت بین مدیر کشاورزی SORGHUM CHECKOFF امریکا
متن گزارش را بخوانید

کشت سورگوم دانه ای در شرایط دشت های اوکراین
دکتر اوله اوکسلنکو محقق دانشگاه دنیرپتروسک اوکراین
متن گزارش را بخوانید

کشت سورگوم در روسیه
نیکولای بنکو مدیر اصلاح AGROPLAZMA روسیه
متن گزارش را بخوانید

کارگروه۴ : پویایی خرید و فروش سورگوم در سطح جهانی

امار تجارت سورگوم دانه ای در جهان

در اروپا

خصوصیت های زنجیره تولید سورگوم دانه ای در ایتالیا :عمل اوری سورگوم های سفید
استفانو کونتی مسول غلات و برنج ASSOSEMENTI ایتالیا
متن گزارش را بخوانید

در اسپانیا : اولین واردکننده سورگوم در اروپا
جوردی باگس مسول خرید CORPORACION ALIMENTARIA GUISSONA اسپانیا
متن گزارش را بخوانید

در جهان

تجارت سورگوم در ارژانتین و تحولات ان
خوان گیر مدیر شرکتGEAR ارژانتین
متن گزارش را بخوانید

تجارت سورگوم در امریکا و چین
شانگ دوانمو مدیر AGRITEL چین
متن گزارش را بخوانید 

کارگروه ۵ : سیاست گذاری کشاورزی برای سورگوم

توسعه کشت سورگوم در اروپا از طریق سیاست گذاری کشاورزی و فرهنک سازی

میز گرد

ابزار موجود در سیاست کشاورزی اروپا و جواب به چالشهای محیط زیستی
د.پلان بخش کشت های بزرگ مدیر کل کشاورزی کمیسیون اتحادیه اروپا بلژیک
پدرو دلگادو مدیر کل ASAJA COPA COGECA بلژیک
– Thomas Quinn EU agriculture and bioenergy policy officer Bird life Belgique

Des attendus et des perspectives en Europe de l’Est
Igor Lobach président Napksk Russie

La nouvelle politique de promotion des produits agricoles de l’UE
کمیل دهسترو مشاور PACT EUROPEAN AFFAIRS بلژیک
متن گزارش را بخوانید

نتیجه گیری های همایش

شرایط لازم برای توسعه کشت سورگوم در اروپا
فردریک گج نماینده SORGHUM ID در فرانسه
متن گزارش را بخوانید

شرط لازم : سازمان دهی در سطح اروپا
دانیل گگن مدیر کل PACT EUROPEAN AFFAIRS بلژیک
متن گزارش را بخوانید

سورگوم چک اف : نمونه ای از سازمان دهی سورگوم در امریکا
فلورنتینو لوپز مدیر اجرایی SORGHUM CHECKOFF امریکا
متن گزارش را بخوانید

یک حرکت بنیادین : سامان دهی زنحیره اروپایی سورگوم
لوک اسپری مدیر F.N.P.S.M.S فرانسه

اختتامیه همایش
اقای وزیر کشاورزی و توسعه روستایی رومانی