سورگوم در ایتالیا تبدیل به کالای مهمی شده است

 

زمانی که در سال 2011 دانیل گراندی فعالیت خود را در شرکت KWS آغاز می‌کرد، سورگوم، به ویژه سورگوم زیست‌توده در میان محصولات شرکت قرار داشت. گروه سورگوم دانه‌ای از سال 2014 رشد و توسعه پیدا کرد. وی که متخصص کشاورزی باتجربه‌ای است همچنان به عنوان مدیر محصولات هیبریدی در اروپای جنوبی و ترکیه مسؤولیت خود را ادامه می‌دهد و معتقد هست که “برای منطقه و محدوده‌ی وسیعی فعالیت می‌کنم اما در رابطه با سورگوم، بیش از هر جای دیگر بر روی ایتالیا متمرکز شده‌ام چراکه بیشترین میزان سطح زیر کشت سورگوم در این کشور قرار دارد”.

نزدیک به 70000 واحد در سال

برای تولیدکنندگان بذر، ایتالیا جایگاه ویژه‌ای دارد. دانیل گراندی تخمین می‌زند که حجم سورگوم دانه‌ای (40000 واحد) به 67800 واحد برسد. در خصوص سورگوم سیلویی (27800 واحد) در مقابل 20 درصد سورگوم چند برداشته، سورگوم تک برداشته 80 درصد از سورگوم سیلویی را تشکیل می‌دهد.

محصولی که اهمیت آن افزایش می‌یابد

سورگوم دانه‌ای محصول بسیار مهمی در ایتالیا می‌باشد. این محصول به ویژه در Emilia-Romagna و ایتالیایی جنوبی کشت می‌شود.
این دو منطقه از نواحی‌ای هستند که منابع آب در آن‌ها محدود بوده و امکان کشت تناوبی کم‌تر است. “سورگوم که در مقایسه با دیگر محصولات به آب کم‌تری احتیاج دارد، تنوع گونه‌ای مناسبی را در اختیار کشاورزان و تولیدکنندگان قرار می‌دهد. بازار سورگوم بازر باثباتی است”. میزان محصول‌دهی سورگوم به طور میانگین 6.5 تا 7 تُن در هکتار است.
در مقایسه، سورگوم سیلویی در نواحی بیشتری کشت می‌شود:مناطق لومباردی (Lombardiya)، جنوب ایتالیا، پیامونت (Piyemonte)، ونتو (Veneto) و Emilia-Romagna. برای سورگوم سیلویی میزان محصول‌دهی بسیار متغیر است: با احتساب میزان 30 درصد ماده‌ی خشک، بین 35 تُن در هکتار (گونه‌ی سودان گراس) تا 80 تُن در هکتار (گونه‌ی دو رنگ) تغییر می‌کند.


سخت‌گیری و دقت ویژه از بابت کیفیت بذر و تعیین گونه‌های مناسب برای هر نوع بازار

نوع و میزان تقاضاهای تولیدکنندگان بر اساس نوع بازار و مرتبط با انواع ژنتیکی گونه‌ها متغیر است: گونه‌های حاوی دانه‌ی سفید برای خوراک طیور و نیز تولید آرد برای مصارف انسانی، گونه‌های دو رنگ یا گونه‌های تک برداشتِ پُردانه برای تولید بیوگاز، و گونه‌های دو رنگ (سودان گراس) یا چند رنگ برای سیلو کردن.
از آنجاییکه تولیدکنندگان و کشاورزان از این موضوع مطلع هستند که برای به دست آوردن محصول بهتر و موفق‌تر، کیفیت بذر نقش کلیدی و اساسی دارد، ایشان در این خصوص دقت ویژه‌ای داشته و سخت‌گیری می‌کنند: میزان جوانه‌زنی بسیار بالا، همگنی اندازه‌ی بذرها، عدم وجود پوسته‌هایی که مانع کشت می‌شوند، و نیز دقت در خصوص رعایت زمانبندی تحویل.


سورگوم ایتالیایی می‌تواند با اطمینان به آینده نگاه کند

به عقیده‌ی دانیل گراندی در این خصوص تردیدی وجود ندارد: “در مقابل مسائل و مشکلات اساسی که پیش روی کشاورزی وجود دارد (کاهش منابع آب، گرمایش جهانی، فشار اجتماعی در خصوص سلامت گیاهان و …)، قطع به یقین سورگوم با قدرت حرف‌های مهمی برای ارائه دارد”. علاوه بر این، از آنجاییکه سورگوم محصولی است که حاوی هیچ نوع میکوتوکسین نیست، در بسیاری از بازارهای مصرف امکان استفاده و عرضه شدن دارد. از سوی دیگر، تغییراتی که در سیاستگذاری‌ها رخ می‌دهند و به سمت حمایت و پشتیبانی از کشت تناوبی درازمدت و تولید بیوگاز میل دارند، در آینده توجه‌ها را بیش از پیش به سوی این محصول جلب خواهد کرد. همچنین، مسائل موجود در خصوص ذرت از قبیل دیابروتیکا و اوستینیا نوبیلاریس، مناسب بودن سورگوم به عنوان محصول جایگزین را تقویت کرده است. در کنار این موارد باید رشد و توسعه‌ی شیوه‌های فعالیت و کار را نیز مورد توجه قرار داد: در حالیکه نزدیک به 90 درصد از سورگوم سیلویی مورد استفاده قرار می‌گیرد، تولیدکنندگان سورگوم دانه‌ای به فعالیت خود با قیمت‌های فروش تضمینی ادامه می‌دهند که برای ایشان اطمینان‌بخش‌تر است. این قراردادها که از جانب شرکت‌های تعاونی کشاورزی-غذایی طراحی شده‌اند موجب برنامه‌ریزی بهتر تولید و پاسخگویی سریع‌تر به تقاضای بذر شده و فواید متعددی از این دست داشته‌اند.

ادامه دهیم ؟

تولید بذر بیشتر در سال 2021

سمینارها و نمایشگاه‌های اینترنتی: شرکت Sorghum ID گردهمایی‌ها را ادامه می‌دهد