+6% (площи) и + 14% (производство). Производството на сорго се е увеличило през 2018 г. в ЕС на 28-те

 

През 2018 г. площта в ЕС на 28-те се увеличи с 6% и достигна около 145 640 хектара, т.е. увеличението е с 9000 хектара. Както е видно от графиката по-долу, това увеличение се наблюдава основно в Румъния и Унгария и в най-малка степен във Франция и Италия.

През 2018 производството в ЕС на 28-те се увеличило с 14% и достигна около 829 000 T. Изключителното увеличение се обяснява едновременно с нарастването на площите, но и с много добрия добив. В Италия надвишава 7 тона / хектар, което се изразява с увеличение на производството с 22%. В Румъния, благодарение на голямото увеличение на площите, заедно с добрите добиви (над 5 тона / хектар), производството надвишава 80 000 тона, което означава увеличение с 50% на производството. Унгария също отбелязва добри резултати с производство, което надвишава с 58% миналогодишното. Във Франция, въпреки увеличението на площите, производството се е увеличило едва с 1% в сравнение с 2017 г. поради намаляване на средния добив с 0,2 тона / хектар. Испанското производство остава стабилно.

Тези окуражаващи резултати събуждат надежди за още по-добри такива за кампанията 2019, за ново увеличение на площите и добри добиви за производителите.

Искате ли да продължите?

Бъдещето залага на соргото. Доказателство за това бе дадено на конгреса в Милано.

През януари и февруари производители и преработватели ще научат повече за соргото.