+5 до 10% в Европа, +40% в Иран – очакваните площи за сорго се разрастват през 2019 г.

 

В Италия и Испания увеличенията на площите са минимални. Във Франция те трябва да са по-големи (с около + 10%), особено в централната и западната част, където търсенето на семена (най-вече ранозреещи) е голямо. В Унгария, Румъния и България предвиденото умножаване на площите е между +5 и +10%. Същата констатация може да се направи за още по-източните държави – Украйна и Русия, където предвижданията са за + 10%. В общ план за цяла Европа се предвижда увеличение на площите с 25 000 хектара. А в Иран се предвижда засяване на 65000 хектара, което представлява увеличение с повече от 40%.

Причините са много:

Климат: сушата през лятото и есента на 2018 г., която продължава през пролетта на 2019 г. кара фермерите да търсят култури, които не консумират много вода като соргото. Освен това, в някои държави като Унгария или Румъния голям брой хектари, предназначени за рапица и пшеница, не можаха да бъдат засети през есента заради сушата, като така се освободиха хектари за пролетни култури. А Иран напоследък е подложен на масивни валежи, което дава възможност за възстановяване на ресурсите за напояване на културите. Соргото е култура, която позволява оптимизиране на този ресурс.
Добиви 2018 г.: през миналата година във всички европейски държави добивите на сорго бяха от добри до много добри, което окуражава производителите да продължават да го отглеждат.
Предлагането на сортове: предлаганите от европейските селекционери хибриди се характеризират с отлични показатели и изцяло изпълняват изискванията на пазара – най-вече относно ранозреещите сортове, които отговарят на специфични потребности (бързо съхнене в края на цикъла, висок добив, издръжливост на засушаване).
Удължаване на ротациите: соргото позволява на фермерите да удължат ротациите, като по този начин се прекъсва цикъла на развитие на плевелите и заболяванията, което представлява ефикасно и отговарящо на европейските изисквания средство.


Отражение върху отглеждането на семена

Увеличението на площите в Европа и се отразява върху отглеждането на семена от европейските производители. През 2019 г. европейските селекционери от своя страна увеличиха площите, предвидени за отглеждане на семена. 520 хектара за отглеждане на семена са предвидени във Франция (+ 44%), 350 хектара в Унгария (+212%), 90 хектара в Испания (+6%) и 85 хектара в Италия (+63%).

Искате ли да продължите?

Соргото Ви пита

Ако добре си направим сметката, соргото е чудесна възможност.