Сортовата селекция е трамплин за соргото

 

По време на Европейския конгрес за 2021 г., който се проведе на 12 и 13 октомври в Тулуза, Патрис Жансон (LIDEA), Магдалена Бушман (KWS) и Жоел Алкуф (RAGT) представиха преглед на предлагането на сортове сорго от основните европейски семепроизводствени компании.

За да се подобри производството на зърнени култури и веригата на реализацията на пазара, много параметри се вземат предвид при сортовата селекция.

Общо повишаване на качеството на културата

За по-добро качество на културата при селекцията се вземат предвид три основни елемента: липса на танини (необходимо е съдържание под 0,3% за сорта, за да бъде разрешен), по-добро съдържание на протеини и по-добра усвояемост, за да се увеличи използването на сорго при храните.

Еволюция на съдържанието на протеини между 2015-2019 и 2020 г.

 

Проучване на три вида сорго

Три основни вида сорго се изследват според техния индекс на усвояемост:


Вид 1 : сорго за биомаса: предназначени единствено за производство на биогаз, тези видове сорго се характеризират с висока производителност и ниска усвояемост.

 

 


Вид 2 :
Фуражно сорго: с добра продуктивност и средна усвояемост, тези сортове се използват за промишлеността и фуражите.

 

 

 

Вид 3 : Сорго за зърно: видове сорго с много добра усвояемост, следователно много подходящи за силаж.

В контекста на нарастващото използване на сорго в храната за животни, подобряването на усвояемостта е ключов елемент за използването на културата.

Множество агрономически предимства

Селекцията се извършва директно на полето по няколко основни параметъра: добив, ранно зреене и др. Но също така:

„Селекцията е трамплин за по-добри добиви“

За Магдалена Бушман селекцията е един от ключовете за популяризиране на соргото, наред с действията, предприети за повишаване на информираността на пазара за тази зърнена култура. Освен това еволюцията на климата – по-топли зими, по-малко дъждове през пролетта и много горещо и сухо лято, представлява предизвикателство, с което соргото може да се справи.

„Отворете презентацията“

Искате ли да продължите?

Nitrosorg: Съвместен проект за сорго

Последиците от войната в Украйна върху площите сорго през 2022 г. в Европа