نقشه اجرایی

انحادیه اروپا عامل ترویج کشت سورگوم در اروپا

اتحادیه تولید کنندگان بذر ذرت و سورگوم فرانسه (F.N.P.S.M.S ) دراواسط ۲۰۱۶ از کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا در بروکسل درخواست کمک مالی  برای دو پروژه با موضوع توسعه کشت سورگوم و ژنتیک ان انجام داد. 

موافقت کمیسیون اروپایی با این درخواست در راستای نتیجه گیری ها و اهداف پیشنهادی اولین همایش اروپایی سورگوم بود. بودجه این دو پروژه که برای توسعه و ترویج کشت سورگوم دانه ای و علوفه ای و ژنتیک هیبریدی طراحی شده اند برای سه سال تامین شده است .

  • این پروژه از یک طرف در ۵ کشور اتحادیه اروپا انجام خواهد شد : فرانسه ایتالیا اسپانیا رومانی بلغارستان
  • و از طرفی دیگر در دو کشور اروپای شرقی : روسیه و اوکراین

برنامه اجرایی این دوپروژه از ماه می ۲۰۱۷ اغاز شده و در ماه اوریل ۲۰۲۰ خاتمه میابد. این برنامه از اقدامات زیر متشکل شده است : اطلاع رسانی وابزازهای تبلیغاتی ٬ کشت های ازمایشی ٬ کنفرانس ها ٬ چاپ مقالات و جزوه های فنی ٬ شرکت در نمایشگاه های تخصصی ٬ سفر های مطبوعاتی و اطلاعاتی ٬ سایت اینترنتی ٬ و کلیپ های ویدویی….که بتوان اشنایی کشاورزان و کارشناسان را به سورگوم بیشتر کرد و خواص کشت ان را معرفی کرد و بدین ترتیب کمک به توسعه و ترویج کشت سورگوم در اروپا کرد. این برنامه از تابستان ۲۰۱۷در چندین کشور اروپایی شروع شده است.

به موازات اجرای این دو پروژه در اوریل ۲۰۱۷ در خواست جدید کمک مالی  برای اجرابی پروژه های دیگر نزد کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا توسط اتحادیه تولید کنندگان بذر ذرت و سورگوم فرانسه به ثبت رسید. این پروژه های جدید مربوط به توسعه کشت سورگوم در دیگر کشورهای اروپایی و خاور میانه است و انتظار میرود که جواب ان در نوامبر ۲۰۱۷ دریافت شود.