صادرات اولین هدف تولید سورگوم فرانسوی است

 

فرانسه اولین تولید کننده سورگوم در اروپا است که انواع غلات و علوفه تک برشی یا چند برشی را به منظور استفاده برای خوراک دام پرورش می دهد. با وجود اینکه سطح کشت و منطقه تولید این محصول در سال های اخیر به طور قابل توجهی گسترش یافته است، ما شاهد تمرکز 60 درصد از سطح زیر کشت در ده استان هستیم. در این میان منطقه جنوب غرب فرانسه از اولین مناطق تولید این محصول است. این منطقه در عین حال نزدیکترین منطقه جغرافیایی فرانسه به اسپانیا است که در عین حال توجیه کننده صادرات فرانسه به اسپانیا می‌باشد که بزرگترین بازار سورگوم فرانسه است.

خوراک دام و صادرات

در نتیجه کمپین 2023، تولید سورگوم دانه‌ای فرانسه نسبت به سال گذشته 49 درصد افزایش یافته است. این نتیجه به دلیل افزایش سطح زیر کشت (7+ درصد) و افزایش عملکرد (39+ درصد) است. انتظار می رود تولید به 318.000 تن افزایش یابد.

سورگوم فرانسه چه در بازار داخلی و چه با هدف صادرات، در درجه اول به منظور استفاده در خوراک دام تولید می‌شود. سورگوم دانه‌ای در اصل برای استفاده به عنوان خوراک خوک یا طیور بسیار مناسب است.

نزدیک به 65 درصد سورگوم تولیدی فرانسه به سایر کشورهای اروپایی صادر می‌شود. تقریباً دو سوم صادرات به بازار اسپانیا انجام می‌گیرد. بلژیک، بریتانیا، هلند و ایتالیا دیگر کشورهای واردکننده سورگوم از فرانسه هستند.

توزیع جغرافیایی تولید سورگوم در فرانسه