Полеви дни, прес-пътувания, конференции и др. Соргото намира израз на всички терени

 

Полеви дни в България и Иран, конференция в рамките на френския земеделски кооператив Terre Atlantique (Тер Атлантик) и прес-пътувания за журналисти от Австрия, Унгария, Турция и Иран. Август и септември бяха богати на събития за Sorghum ID.


Програмата на прес-пътуването се състоеше в представяне на френското производство на сорго в областта на Тулуза.
12 журналисти имаха възможността да се запознаят с това производство – от семепроизводството до преработването благодарение на посещения на научно-изследователски центрове, на парцели за размножаване на семена на сорго, както и на срещи с производители. Така журналистите успяха да се убедят в предимствата и разнообразието на соргото – червено, бяло, фуражно. Темата за пазарите също бе засегната – благодарение на разказите на заетите в началото на производствената верига и на посещенията на фабрики за животински фуражи.

 


Операция „Полеви дни“ в Казвин, Иран и в Шумен, България.
В Иран:ръководените от FNPSMS събития бяха проведени в рамките на плана за популяризиране на хибридите на царевица и сорго. На 25 септември 2018 г. в Казвин присъства и председателят Пиер Пажес. Изпълненият с техническа информация ден позволи да се демонстрират качествата на хибридите на царевица и сорго на западните селекционери.
В началото се проведе конференция, организирана съвместно с министерството на земеделието на Иран, на която присъстваха около сто участници. Заместник-министърът на земеделието г-н Кешаварз подчерта значението на тази програма за иранското земеделие, както и търсенето на съвременни хибриди, по-продуктивни и по-устойчиви на засушаване. Той изтъкна и важността на обучаването на иранските земеделци, по-специално относно техниките за производство на полето и реализацията на царевицата и на соргото – за зърно и фураж. В тази перспектива Arvalis представи ключовете за успешна сеитба, потенциала на оползотворяването на водата при царевицата и соргото, както и взаимното допълване на тези два фуража в дажбите на преживните животни. Програмата за деня продължи с посещение на две демонстрационни полета, създадени в посочената област и съдържащи 30 хибрида царевица и 17 хибрида сорго.


В България,полевият ден се проведе на 28 септември с партньорството на Земеделския институт в Шумен, представляван от доц. д-р Калин Сланев, български селекционер и член на Sorghum ID. Програмата за деня започна с представяне на асоциацията Sorghum ID и семепроизводителите. След това бе организирано посещение на демонстрационното поле. Бяха представени общо 25 хибрида от 5 производители на семена. Този ден позволи да се демонстрира напредъкът в областта на генетиката, да се покаже трудът на селекционерите, но и да се сподели опит между фермерите, семепроизводителите и Sorghum ID.


Конференция при Terre Atlantique.
На 11 септември кооперативът Terre Atlantique организира за членовете си половин ден, посветен на соргото. Това бе възможност за Sorghum ID да представи целите на асоциацията и периметъра ѝ на действие. Втората част от програмата, представена от Terre Atlantique, бе посветена на етапите на отглеждане. На трето място бяха засегнати реализацията и възможните пазари – за фураж или консумация от човека. Последната част събуди голям интерес и породи много въпроси. Денят приключи с посещение на опитно поле със 17 хибрида на бяло и червено сорго от три различни производители на семена. По този начин бяха изтъкнати предимствата на френските сортове – ранно зреене, производителност и липса на танини – ключов фактор за гарантиране на добрата смилаемост от животните.

Искате ли да продължите?

59,8 милиона тона. Световното производство на сорго е намаляло, а търсенето расте.

Соргото е добра предшестваща култура, най-вече ако …