План за действие

Европейският съюз – двигател на популяризирането на соргото в Европа.

По инициатива на френската междупрофесионална федерация за царевични и соргови семена (F.N.P.S.M.S.) двата проекта за популяризиране на соргото и хибридите му в Европа са представени в средата на 2016 г. пред брюкселските инстанции с цел получаване на общностни фондове за популяризиране.
Решението на Европейската комисия от средата на 2016 г. да одобри двата проекта подкрепи заключенията и насоките на Първия европейски конгрес по въпросите на соргото.
По този начин двете програми за популяризиране, всяка от тях с тригодишен бюджет, ще позволят да се популяризира соргото за зърно и фуражното сорго, както и хибридите му.

• От една страна – в 5 държави – членки на Европейския съюз: Франция – Италия – Испания – Румъния – България.
• От друга страна – в 2 държави от Източна Европа: Русия и Украйна.

Дейностите, произтичащи от тези две програми, които стартираха през май 2017 г. и ще се провеждат до април 2020 г., са в различни направления: комуникационни кампании и промоционални инструменти, сортови платформи, конференции, технически публикации, земеделски изложения, учебни и прес пътувания, уебсайтове, видеоклипове и др. Това са дейности, които трябва да подобрят информираността относно културата сорго, да убедят обществеността в ползите от него, както и да подпомогнат развитието му. От оперативна гледна точка, планът за действие стартира през лятото на 2017 г. в различни европейски държави.

Успоредно с това и благодарение на установената динамика през април 2017 г. пред общностните инстанции бяха представени нови проекти за популяризиране и развитие на соргото и хибридите му. Те засягат и други европейски държави, както и от Близкия и Средния изток. Решението се очаква през октомври или ноември 2017 г.