Опазване на
водните ресурси.
Соргото
е сигурна култура.

Соргото е едно от отглежданите растения, които имат най-малко нужда от вода

Една от особеностите му е фактът, че е от растенията тип С4, като механизмът му на абсорбиране на CO2 му осигурява по-добра ефективност на фотосинтезата и съответно по-добра ефективност при горещи и сухи условия.

Освен това, благодарение на своята гъста коренова система (която може да достигне повече от 2 метра дълбочина в дълбока и добре обработена почва), то е в състояние да извлече и да използва по-ефективно водата и хранителните вещества от почвата.
Общите му нужди (резерв на почвата + дъжд + напояване) са от порядъка на 400 до 500 мм.

85% от обработваемите площи в Европа са без приспособления за напояване.

Способността за адаптация

на соргото към недостига на вода е добре известна. В повечето случаи напояване не е необходимо. При средно дълбоки почви нуждите от вода на соргото са значително по-ниски от тези на други пролетни култури.

Ако земеделецът разполага с напоителна система, в случай на специфична нужда (лятна суша, плитка почва), добре целенасоченото напояване (между стадия на набъбването и изкласяването), ще има значение.

Други ползи

Productivité. Le sorgho, c’est sûr.

Préservation des ressources en eau. Le sorgho, c’est sûr.