Опазване на
водните ресурси.
Соргото
е сигурна култура.

Соргото е едно от отглежданите растения, които имат най-малко нужда от вода

Една от особеностите му е фактът, че е от растенията тип С4, като механизмът му на абсорбиране на CO2 му осигурява по-добра ефективност на фотосинтезата и съответно по-добра ефективност при горещи и сухи условия.

Освен това, благодарение на своята гъста коренова система (която може да достигне повече от 2 метра дълбочина в дълбока и добре обработена почва), то е в състояние да извлече и да използва по-ефективно водата и хранителните вещества от почвата.
Общите му нужди (резерв на почвата + дъжд + напояване) са от порядъка на 400 до 500 мм.

Агрономически ефекти от соргото, констатирани от земеделските производители

Благодарение на кореновата си система соргото подобрява структурата на почвата. Освен това има много предимства при ротациите. Земеделските производители, които го отглеждат от няколко години, са се убедили в това.

85% от обработваемите площи в Европа са без приспособления за напояване.

Способността за адаптация

на соргото към недостига на вода е добре известна. В повечето случаи напояване не е необходимо. При средно дълбоки почви нуждите от вода на соргото са значително по-ниски от тези на други пролетни култури.

Ако земеделецът разполага с напоителна система, в случай на специфична нужда (лятна суша, плитка почва), добре целенасоченото напояване (между стадия на набъбването и изкласяването), ще има значение.

Други ползи

Икономика на ресурсите.Соргото е сигурна култура.

Пазари. Соргото е сигурна култура.